Sök


 

Ett par öl till kan väl inte skada...?

Testa dina alkoholvanor


Mobiliseringens delarVilket vuxet föredöme vill du vara 

inför dina och andra barn?

Och hur mycket kan man dricka utan risk?


Riskbruk handlar om den alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, riskerar att leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga.


Testa dina alkoholvanor här >>
Kommunaktiviteter

Nyheter och debatt från andra media

Allt fler vapen hittas av Tullverket SR

Rekordmånga drogbeslag förra året SR

Livsfarlig fentanylsprej ökar kraftigt SR

Ny studie ska följa unga in i vuxenlivet CAN - Nyhetsbrev

Stöd för samtal om tobak Socialstyrelsen

Ny metod ska kartlägga ensamkommandes drogmissbruk SR

Studie: Unga missbrukare borde få hjälp med trauman SR

Drogmissbruk ökar markant hos ensamkommande barn SR

Fältgruppen i Umeå oroas över ny trend SR

Som nykterist blir Dejana Pasic ständigt ifrågasatt SR

Dödligt våld kvar på hög nivå SR

Skolbesök ska fånga upp alkoholmissbruk bland unga SR

Polisen i Strömsund lovar förbättring SR

Alkobommar ska stoppa rattfulla SR

”Regeringen blundar för ännu mer fulsprit” SVD

”Sänkt skatt på alkohol minskar inte drickandet” SVD

Tjejskjuts gör lönehelgen tryggare SR


Blir ni vän med oss på Facebook får ni ta del av vår dagliga bevakning av nyheter och debatt om alkohol, droger och organiserad brottslighet. Där sparas också våra äldre nyheter. 

Våra kanaler

Tidningen Alkohol & Narkotika


RNS-tidning -Tjejerans-missbruk


IQ


 100% ren träning


 

Region-Jämtland-Härjedalen  Polisen