Sök


 

Jämtland är fantastiskt!

Jämtland är underbartAlla vill att vårt län ska vara attraktivt och en trygg plats att leva i. Men riktigt så 
är det inte i dag. Situationen med en ökande alkoholkonsumtion och narkotikabruk bland våra ungdomar är något som bekymrar oss.

 

Därför tog vi hösten 2006 tillsammans med frivilliga organisationer, initiativ till en kraftsamling - en MOBILISERING mot alkohol, narkotika och drogrelaterad brottslighet i Jämtlands län.

 

Målet är att behålla toppositionen i Sverige som en, trygg och attraktiv region – med landets lägsta brottslighet och störst upplevda trygghet. Kampen mot illegala droger är därför av stor betydelse.


Vi behöver din hjälp - tillsammans gör vi skillnad! 


Här kan du läsa vår programförklaring för 2014:

  Programförklaring 2014 Mobilisering (4,94 MB)

 

Här kan du se länets ANDT strategi


Ledningsgruppen

 


Mobilisering mot droger är en bred samverkan mellan myndigheter, frivilliga och idéburna organisationer, samfund och arbetsmarknadens parter. Arbetet leds av förtroendevalda från Region Jämtland Härjedalen, kommunerna tillsammans med Polisen och Länsstyrelsen. Arbetet samordnas av Region Jämtland Härjedalen. 
Mobiliseringen har fått kvalitetsstämpel som ett IQ-projekt 


Mobiliseringen är IQ-certifierad