Sök


 

Hur märker man drogmissbruk hos sina barn?

Missbruk?

Tecken på missbruksproblem

Tecken på att din tonåring kan vara på väg att få missbruksproblem är lätta att förväxla med vanligt tonårsbeteende. Barnet kanske börjar skolka mycket, får sänkta betyg, lånar pengar ofta och blir väldigt trött.


Några lite starkare varningssignaler kan vara att pengar eller andra värdesaker försvinner eller att du hittar piller, pulver, sprutor eller lösningsmedel. Barnet kanske smusslar och ljuger eller får kraftiga humörsvängningar och blir aggressivt. Det får väldigt dålig aptit och ett extremt stort sömnbehov. Hamnar barnet dessutom i dåligt sällskap och börjar dricka mycket, sniffa, snatta, slåss eller vandalisera är det hög tid att reagera om du inte gjort det innan.


Tonåringar som missbrukar narkotika kan också lukta konstigt och ha ovanliga märken på kroppen.


Källa: vardguiden.se


Råd till föräldrar

Läs på. Tonåringar kan, vet och har åsikter om droger. De tror gärna på myter. Du måste veta vad du talar om och behöver pålästa argument för att sticka hål på myterna.


Förebygg. Prata med din tonåring om droger tidigt. Diskutera vilka olika droger som finns, varför man tar droger, hur man blir beroende och vilka riskerna är.


Var ett föredöme. Visa var du står, men din tonåring kommer inte att lyssna på dig om du inte om­sätter dina ord i handling. Om du, någon i familjen eller dess närhet använder någon sorts drog, diskutera varför och förklara.


Lär din tonåring att säga nej. Tonåringar har svårt att erkänna att de blir påverkade av grupptryck eller att de har fel. Med en bra och öppen relation med din tonåring är det mindre risk att hon eller han hamnar snett. Ungdomar som får bekräftelse och uppmuntran har bättre självförtroende och lättare att säga nej.


Undvik skrämselpropaganda. Tonåringar känner sig ofta odödliga och kan ha svårt att ta till sig skrämselpropaganda. Det är bra om din tonåring tidigt förstår riskerna med olika droger.


Överreagera inte. De flesta som prövar droger blir inte beroende. Det betyder inte att det är okej att använda droger. Det går aldrig att säga på förhand vem som kommer att bli beroende. Många tonåringar säger faktiskt nej till droger.


Aktivera din tonåring. Uppmuntra fritidsintressen. Tonåringar som sportar, är med i någon förening eller har någon hobby väntar ofta med att pröva droger. När man är äldre är det lättare att säga nej.


Kritisera inte. Om kompisar till din tonåring tar droger, undvik att kritisera dem. Diskutera i stället varför de gör det. Kritik leder lätt till trots.


Källa: vardguiden.se


Fortsätt