Sök


 

Föräldrar har ansvaret för sitt supande

Alkohol- och drogberoende är en sjukdom. Det finns i dag ett stort problem som man inte ofta pratar om, att väldigt många barn och ungdomar lever i familjer där någon dricker, drogar eller mår så psykiskt dåligt att det påverkar alla som finns i dennes närhet.

Enligt Statens folkhälsoinstitut känner fyra till fem elever i varje klass oro för sina föräldrars drickande. För vårt läns del innebär det att cirka 5 000 barn riskerar att växa upp under svåra förhållanden. Lägger man även till missbruket av mediciner, droger eller psykisk ohälsa blir antalet barn ännu större. Missbruk finns i alla bostadsområden och samhällsgrupper och faktum är att 90 procent av allt missbruk sker i hemlighet.

Möjligheten att upptäcka är avgörande för att kunna ge stöd. En ny studie som genomförts på uppdrag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar bland annat att skolor i Sverige som har en policy för att aktivt arbeta med att upptäcka barn som växer upp i familjer med missbruk, och som vidareutbildar sina lärare i högre grad också upptäcker dessa barn. Det tycker vi är glädjande.

Något som däremot är allt annat än positivt är att hela 67 procent av skolorna i undersökningen saknar en sådan policy. Här har skolorna en viktig uppgift att ta tag i.

Nu vill vi uppmärksamma dessa frågor. Utöver kommunernas stödverksamhet ”Fjärilen”, kommer fyra elever från behandlingsassistentlinjen på Birka Folkhögskola att finnas ute bland ungdomar på grundskolor/fritidsgårdar och även bjuda in till särskilda temadagar för att informera och erbjuda stöd.

Som anhörig dras du själv med i den närståendes problem och kan ofta må dåligt av det.

Till alla som har missbrukande närstående vill vi föra fram budskapet: ”Det aldrig är ditt fel, du kan inte bota dem själv och du har rätt att få hjälp för egen del”.

På webbplatsen mobilisering.nu/fjarilen finns all information om Fjärilens stödgruppsverksamhet och kontaktuppgifter till de Birkaelever som kan ge ett stöd och hjälp för dig som behöver det.

Det är aldrig barnens ansvar att lösa vuxnas problem – Tillsammans gör vi skillnad!

Östersund 2012-02-19
Mobilisering mot droger