Sök


 

Inbrottstjuv

Så här förebygger du brott

Här ger vi information om allmänna förebyggande åtgärder som du kan vidta för att lura tjuven. 
  

Knep - uppmärksamhet - omtanke   

Den grundläggande tanken för att förhindra inbrott i bostäder är att vi tillsammans ser om varandras hus eller lägenheter. Med hjälp av engagerade grannar kan många brott förhindras. 
  
Detta innebär, att de som är hemma kommer att vara mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området och noterar det som ser konstigt ut. Rastningen av hunden, promenaden med barnvagnen mm blir ett naturligt sätt att titta till området där man bor.
  
Det är också viktigt att din bostad ser bebodd ut även när du inte är hemma. Detta är givetvis viktigast i småhus och lägenheter i flerfamiljshusens lägre våningar. Här nedan följer ett antal tips som är tillämpliga i varierande grad beroende på typ av bostad och bostadsområde, den s k checklistan: 
  
 • Informera grannarna även vid kortare bortovaro (och kontaktombudet om ni är borta mer än några dagar). 

 • Belysning - inne. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute. 

 • Ljud. Låt radion gå på med timer så att det hörs ljud i huset. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar brandrisken. 

 • Belysning - ute. Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar. På vissa ställen kan en stark halogenlampa vara lämplig.

 • Töm brevlådan. Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam. Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om den innehåller post. Detta förutsätter naturligtvis att postutdelare och tidningsbud inte lämnar posten hängande halvvägs ute ur lådan och att bortovaron inte är alltför lång.

 • Peta ner post. När du ser att post hänger ut ur en brevlåda, peta ner den! 

 • Skottning. Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. Grannen kan också köra sin bil fram och tillbaka några gånger på infarten.

 • Gräsmattan. Be en granne eller ordna så att någon annan klipper gräsmattan vid längre bortovaro.

 • Sopor. Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom. 

 • Tvätt. Be en granne hänga sin tvätt på din tvättlina eller torkställning. 

 • Bilparkering. Be någon eller några grannar att då och då parkera sin bil på er tomt så att huset ser bebott ut. 

 • Städa tomten från inbrottsverktyg. Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd, så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller bryta sig in i ditt eller grannars hus. 

 • Stege. Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så att de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster i ditt eller grannars hus. 

 • Små ting som gör skillnad. Du kan också lämna ett par träskor, andra skor som används i trädgården, leksaker etc i trädgården så att huset ser bebott ut. Lämna dock inget som kan användas för att bryta sig in i huset. (Tänk också på att vissa dyrare trädgårdsmöbler kan vara stöldbegärliga.) 

 • Andra små tips att tänka på. Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk på köksbänken om den kan ses utifrån. Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag. 

 • Telefonen. Vidarekoppla telefonen, men så att det inte märks att den är vidarekopplad. Om den som ringer kommer till mobilsvar eller liknande indikerar detta att ingen är hemma. 

 • Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, inklusive reservnycklarna till bilen. Ordna bra mekaniskt inbrottsskydd.  
 
Källa: samverkanmotbrott.se