Sök


 

Uppmaning inför valborg

Tonårsföräldrar: Är vi överens? Ingen under 18 ska få tag på alkohol!

 

Av erfarenhet vet vi att valborg är en högtid då många unga råkar illa ut på grund av fylla, bråk och olyckor. Dessutom är det en kväll då många tonåringar dricker alkohol för första gången i sitt liv. Samtidigt, inför valborgsfirandet, är det bara två procent av föräldrarna i länets kommuner som är oroliga för att deras tonåringar ska dricka alkohol. Det visar en ny Sifoundersökning som Statens folkhälsoinstitut har låtit genomföra.

 

Därför finns det all anledning att fortsätta med informationen till länets tonårsföräldrar och andra vuxna som här i länet bland annat sker genom kraftsamlingen Mobilisering mot droger. För det lönar sig att som tonårsförälder stå på sig när det gäller att inte bjuda på alkohol, att inte köpa ut och att inte acceptera att ens tonåring dricker. Forskningen visar nämligen att tonåringar som bjuds på eller förses med alkohol av sina föräldrar dricker mer än andra ungdomar även utanför hemmet. Det är alltså en myt att man kan hjälpa sin tonåring till ett bättre sätt att handskas med alkohol genom att bjuda hemma eller att acceptera ett begränsat drickande före 18 års ålder.

En av alkoholens allvarligaste konsekvenser bland ungdomar är den ökade våldsrisken. Berusade ungdomar löper en tydligt ökad risk att drabbas av brott, övergrepp och olyckor. Hela 22 procent av pojkarna i gymnasiets årskurs två har hamnat i bråk eller slagsmål i samband med att de druckit alkohol. Motsvarande andel bland flickorna är 10 procent. Många tonåringar uppger att de haft sex utan att använda skydd, eller att de haft sex fast de egentligen inte ville, när de varit berusade.

Viljan att avdramatisera alkohol och introducera tonåringar till ett naturligt drickande kan vara god, men leder alltså fel. Tydliga regler och normer hemma kring alkohol gör att ungdomar börjar dricka vid senare ålder, dricker mindre, och mer sällan utvecklar ett problematiskt alkoholdrickande.

Och tvärtemot vad många tror så gillar ungdomarna själva att föräldrarna sätter gränser när det gäller alkohol. I en studie presenterad av Barnombudsmannen uppgav mer än 90 procent av de unga mellan 10-18 år att det var bra att deras föräldrar formulerade tydliga regler kring alkohol.

Föräldrar som bjuder sina barn på alkohol hemma, eller ber tonåringen att inte dricka för mycket – snarare än inte alls – visar att det är okej att dricka trots att man inte är vuxen. Ett sådant tillåtande förhållningssätt riskerar att leda till ett mer riskfyllt drickande. Med tydliga gränser hemma kring alkohol har föräldrar stora chanser att hjälpa sina barn att slippa alkoholrelaterade problem.

 

Skolans och polisens insatser är viktiga delar i den mobilisering mot alkohol och droger som pågår i länets alla kommuner. Den länsomfattande kraftsamlingen Mobilisering mot droger omfattar en mångfald aktörer som var och en på sitt sätt bidrar till att motverka ungas alkoholkonsumtion. Vi vädjar till exempel till länets livsmedelsbutiker, bensinstationer och restauranger att de fortsättningsvis ska vara uppmärksam på åldersgränserna.


I dagarna inleds informationsinsatsen TÄNK OM i hela landet, bland annat här i Jämtlands län. Bakom insatsen står bland andra Statens folkhälsoinstitut. I dagarna får dessutom 1 500 tonårsföräldrar i länet boken Tonårsparlören – med fakta, råd och tips för att göra det lättare att prata med tonåringar om alkohol.

 

Med kunskap och stöd vill vi hjälpa alla tonårsföräldrar i länets alla åtta kommuner att i sin tur hjälpa sina barn att undvika att utveckla ett problematiskt alkoholdrickande – och att drabbas av olyckor och brott redan nu på valborg. Via den digitala portalen www.mobilisering.nu/stoppalangning får du konkreta tips och råd kring dessa frågor.

 

Att mobilisera mot alkohol och droger handlar inte om pliktskyldiga insatser eller att ta politiska poäng. Det handlar om att ge våra ungdomar, alla ungdomar, bästa möjliga förutsättningar under vägen ut i vuxenlivet. Och i det är vi alla lika viktiga. Det är därför vi kraftsamlat till att stoppa langning till våra ungdomar.

 

Är vi överens? Ingen under 18 ska få tag på alkohol!
Testa dina alkoholvanor


Frågor och svar


Läs och diskuteraTeam 12-17
IQ


 

Träna utan dopning