Sök


 

Kompisar och kompisars syskon vanligaste langarna

Tiden kring skolstart är ofta stökig, då många ungdomar samlas för att umgås, festa eller för nollning i samband med att nya elever börjar gymnasiet. Ofta är alkohol inblandat, vilket ökar risken för våld, kränkningar och olyckor.


En undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Can, visar att det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol är genom kompisar och deras syskon. Fyra av tio niondeklassare och två tredjedelar av eleverna i gymnasiets andra år får tag på alkohol genom syskon, kompisar och kompisars syskon.


Att vara tonåring är inte lätt. Det händer mycket i kroppen både fysiskt och psykiskt. Vad kompisarna tycker och gör blir väldigt viktigt. Men samtidigt som tonåringarna vill frigöra sig vill de också ha regler och gränser. Det skapar en trygghet. Och tvärtemot vad många tror så gillar ungdomarna själva att föräldrarna sätter gränser när det gäller alkohol. I en studie presenterad av Barnombudsmannen uppgav mer än 90 procent av de unga mellan 10 och 18 år att det var bra att deras föräldrar formulerade tydliga regler kring alkohol.


Som förälder har du stora möjligheter att påverka dina barns dryckesvanor. Och det är inte några svåra saker som krävs för att nå resultat. Egentligen handlar det bara om en sak. Prata med dina barn öppet och ärligt. Tala om att du inte tillåter att de dricker alkohol, inte hemma och inte med kompisar.


Här är några tips till tonårsföräldrar inför skolstarten

Inse din betydelse. Undvik att berätta om egna erfarenheter kring alkohol. Förtroende vinner du bäst genom att helt enkelt visa att du bryr dig och visar intresse för ditt barns resonemang. Tonåringar ­bryr sig mycket om vad deras föräldrar säger – även om det inte verkar så i stunden.


Sätt tydliga gränser. Föräldrar som inte accepterar drickande före 18 år bidrar till att ungdomar börjar dricka vid senare ålder och att de dricker mindre.


Visa omsorg. Tonåringar mår bra av att få höra att föräldrarna bryr sig om och vill förhindra att olyckor händer.


Stå på dig. Den förälder som varnar men samtidigt bjuder på alkohol hemma sänder ut motstridiga signaler.


Prata ihop dig med andra. Sätt upp gemensamma regler kring fester, alkohol och tider för att göra argumentet alla andra får verkningslöst.


Man undviker inte att barn köper av langare genom att langa själv. En del vuxna köper hellre ut en ?aska cider än riskerar att deras barn skaffar alkohol på annat sätt – och får tag på starkare grejer av langare eller rent av hembränt. Men så fungerar det inte. Den som får en ?aska cider eller ett par öl hemifrån kommer sannolikt inte att nöja sig med den lilla skvätten. Det troliga är att den alkohol som föräldrar ger sina barn adderas till de mängder som de ändå skulle ha satt i sig. Inga tecken tyder på att tonåringar undviker att kontakta langare för att de har fått en ?aska cider. I stället är nog en ?aska cider precis vad de behöver för att känna sig självsäkra nog att skaffa mer sprit och kanske dricka hembränt.


Det finns all anledning att fortsätta med informationen till länets tonårsföräldrar och andra vuxna här i länet när det gäller att inte bjuda tonåringar på alkohol, att inte köpa ut och att inte acceptera att ens tonåring dricker.


Skolans och Polisens insatser är viktiga delar i den mobilisering mot alkohol och droger som pågår i länets alla kommuner. Den länsomfattande kraftsamlingen Mobilisering mot droger omfattar en mångfald aktörer som var och en på sitt sätt bidrar till att motverka ungas alkoholkonsumtion. Vi vädjar till exempel till länets livsmedelsbutiker, bensinstationer och restauranger att de fortsättningsvis ska vara uppmärksam på åldersgränserna.


Är vi överens? Ingen under 18 ska få tag på alkohol!


Fakta om lagens gränser kring langning av alkohol:


Det är olagligt att sälja, köpa ut eller ge bort starköl, vin och sprit till personer under 20 år. Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år. På restaurang måste man ha fyllt 18 år för att få köpa alkohol.


Straffet för langning är böter eller fängelse i upp till två år, vid grova brott upp till fyra år.