Sök


 

Vi mobiliserar mot droger och alkohol

Visste du att många av dagens ungdomar tycker att narkotika är mindre skadligt än alkohol? Det leder till att allt fler testar narkotika. Och samtidigt som alkoholdrickandet minskar, ökar användandet av cannabis och syntetiska droger bland våra unga i länet, framför allt i åldrarna 16 till 20 år.


Det här är bara ett av flera skrämmande fakta som övertygar oss om att den kraftsamling som vi gör är viktigare än någonsin.


Hösten 2006 gick startskottet för en mobilisering mot alkohol, narkotika, doping och tobak samt brottslighet i Jämtlands län. Arbetet handlar om varje människas rätt till ett tryggt liv, varje dag. Och om att skydda våra ungdomar mot alkohol, tobak och droger. Det handlar också om att ge våra länsinvånare en ökad tro på framtiden.


Men är inte Jämtlands län både tryggt och attraktivt? Jo, för många av oss. Men långt ifrån för alla. Vi vet att många redan har, eller riskerar att få en försämrad livskvalitet på grund av sitt eget eller andras missbruk. Vi vet också att många känner en stor rädsla för hot och våld, framför allt unga kvinnor.


För att ge våra unga en bra start i livet är det därför avgörande att vi kan skapa alternativa alkohol-, drog- och narkotikafria miljöer och tidigt fånga upp de unga som dricker för mycket eller använder droger. Vi vill tillsammans skapa en miljö där fler elever klarar av skolan och ges förutsättningar att kunna gå vidare till högre studier.


Arbetet gör skillnad. Under åren har vi fått upprepade bevis på att både de förebyggande insatserna och satsningarna inom vård och behandling ger effekt. Därför ökar vi nu tempot ytterligare och vill att du hänger med – för att nå ut ännu bredare.


Du spelar roll! Det här arbetet ska inte drivas av en liten klick människor. Det berör oss alla.


Oavsett om du jobbar inom kommun, landsting, frivilligorganisation, företag, idrottsförening, är enskild förälder eller ansvarstagande medmänniska, spelar du en huvudroll i arbetet med att göra Jämtlands län till en trygg och attraktiv region att växa upp och leva i.


Arbetet leds av förtroendevalda från länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen, med särskilt tjänstemannastöd från Region Jämtland Härjedalen.


Tillsammans gör vi skillnad!