Sök


 

Samverkan SMADIT


SMADIT (Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken) är ett samarbete mellan Trafikverket, Polisen, Kustbevakningen, Tullverket, kommunerna, landstingen, Transportstyrelsen och Kriminalvården/frivården.


Målet är att minska antalet påverkade förare i trafiken genom att misstänkta ratt- och sjöfyllerister så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, ska få möjlighet att komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård om de vill ha hjälp med att komma tillrätta med sitt alkohol- och/eller drogproblem.


Här kan du se tre korta filmer som beskriver hur det går till


Här finns en handbok för de som arbetar med SMADIT  Handbok för SMADIT (1,89 MB)Testa dina alkoholvanor


Frågor och svar


Läs och diskuteraTeam 12-17
IQ


 

Träna utan dopning