Sök


 

Ingen under 18 år ska få tag på alkohol

En del ungdomar dricker alkohol. Drycker som de fått från både sina egna föräldrar och äldre syskon eller kompisar. Därför finns det all anledning att fortsätta med informationen till länets tonårsföräldrar och andra vuxna som här i länet bland annat sker genom kraftsamlingen Mobilisering mot droger.


Det lönar sig att som tonårsförälder stå på sig när det gäller att inte bjuda på alkohol, att inte köpa ut och att inte acceptera att ens tonåring dricker.

Forskning visar att:

• föräldrar är viktiga förebilder som i hög grad påverkar barnens alkoholdebut och konsumtionsvanor.

• föräldrar som inte bjuder på alkohol hemma, inte köper ut och inte accepterar drickande före 18 års ålder, bidrar till att tonåringar börjar dricka senare, att de dricker mindre och får färre problem kopplade till alkohol.

Vuxnas engagemang spelar roll. Formulera tydliga regler och sätt – tillsammans med andra vuxna och föräldrar – gemensamma förväntningar och gränser kring alkohol, det tycker din tonåring om. Var personlig och undvik att prata om egna erfarenheter kring alkohol. Förtroende vinner du bäst genom att visa att du bryr dig.

Den länsomfattande kraftsamlingen Mobilisering mot droger omfattar en mångfald aktörer som var och en på sitt sätt bidrar till att motverka ungas alkoholkonsumtion. En satsning som ger ringar på vattnet.

Länets nattvandrare och andra vuxna gör en betydelsefull insats kring ungdomarnas alkoholkonsumtion. Skolans och polisens insatser är också viktiga delar i den mobilisering mot alkohol och droger som pågår i länets alla kommuner. Det finns skolor i länet som beslutat sig för att satsa extra på att förebygga droger.

Vi vädjar till exempel till länets livsmedelsbutiker, bensinstationer och restauranger att de fortsättningsvis ska vara uppmärksam på åldersgränserna. Läs mer på webbplatsen www.mobilisering.nu

Att mobilisera mot alkohol och droger handlar inte om pliktskyldiga insatser eller att ta politiska poäng. Det handlar om att ge våra ungdomar, alla ungdomar, bästa möjliga förutsättningar under vägen ut i vuxenlivet. Och i det är vi alla lika viktiga. Det är därför vi kraftsamlat till att stoppa langning till våra ungdomar.

Är vi överens? Ingen under 18 ska få tag på alkohol!