Sök


 

Antidopingpärm                                            

Mobilisering mot droger i Jämtlands län

Här kan du hämta och skriva ut innehållet som en PDF-fil  Antidopingpärm version 2017-06-13 (91 KB)

Prodis Mobilisering  100% ren hårdträning


PREVENTION AV DOPNING I SVERIGE


Den första sidan kan användas som framsida/försättsblad på pärmen. Nedan följer en innehållsförteckning med information om vad pärmen ska innehålla. Lättast är att använda ett standardregister med flikar.


Dopad?


Innehållsförteckning


1. Gymmets antidopningspolicy och en uppdaterad handlingsplan

Mallar som stöd vid framtagande av policy och handlingsplan finns på www.prodis.se.


2. Lista på utbildad personal (namn och datum för utbildningstillfälle)


Namn                                                                                      Datum                         
3. PRODIS handbok Ren träning

 Ren-träning-handbok 

(3,08 MB)

 Antidoping policy 

(79 KB)

 Krav för att bli diplomerad 

(391 KB)

 100% ren träning Handlingsplan 2017 

(91 KB)4. För träningsanläggningar som säljer kosttillskott

Information om hur man anmäler sin försäljning av kosttillskott samt information om vilka regler som gäller vid försäljning av kosttillskott. PRODIS rekommendation är att försäljning av kosttillskott i möjligaste mån bör undvikas.

En fyllig information om kosttillskott finns på Riksidrottsförbundets antidopingsidor. 


5. Lokal information och länkar för viktig information


Om personal eller motionär hittar dopingpreparat/utrustning vid anläggningen utan att kunna knyta det till person.

Omhänderta produkten/materialet och stoppa det i en plastpåse som försluts väl, kanyler stoppas i speciell behållare för avsett ändamål.

Notera tid och datum för händelsen. Kontakta anläggningens antidopingansvarige, berätta vad som skett. Antidopingansvarig tar hand om materialet och kontaktar polisen.

Informera med nätverkets specifika anslag på väl synlig plats på anläggningen om ”fyndet” för att på så sätt öka den upplevda känslan av risken att bli upptäckt. 


Medicinsk rådgivare för vårt lokala dopingarbete: 


Alf LernerAlf Lerner
Processansvarig riskbruk
Region Jämtland Härjedalen
alf.lerner@regionjh.se
Representant för träningsanläggningar


Thomas-Näsholm

Sportsgym Scandinavia 

Thomas Näsholm

Thomas@sportsgym.nu

070-2574010

Representant för J-H Idrottsförbund


Lena Jönsson

J-H Idrottsförbund o SISU Idrottsutbildarna

Lena Jönsson

Lena.Jonsson@jhidrott.rf.se

Tfn 070-311 28 83
Företagshälsovård


Hälsocentraler

För att hitta rätt gå till Region Jämtland Härjedalens hemsida 

I högerspalten ser du en rubrik "Hälsocentraler" där väljer du din hälsocentral.


Kommunernas socialtjänst

Här hittar du kontaktuppgifter till din kommuns lokala stödresurser:


Polisens tipstelefon  010 569 18 11Nationella stödresurser: 


www.prodis.se – Här hittar ni all information om det nationella nätverket, vilka län/kommuner som är anslutna, vad som krävs för att anslut etc.


Dopingjouren


Polisen  Tel: 114 14


Dopningsmottagningen i Örebro - Rikstäckande dopningsmottagning på Beroendecentrum Örebro. Rådgivningstelefon: 019-602 33 60 vardagar kl 08.00 - 16.30 Du kan ringa helt anonymt.


Maria ungdom - Maria ungdoms rådgivningstelefon är öppen dygnet runt. Det finns inga dumma frågor. Tel: 08-12347410


Riksidrotssförbundet - antidoping - Tel (växel): 08-699 60 00 Riksidrottsförbundet (RF) är den svenska idrottsrörelsens samlande organisation. www.stockholmsidrotten.se - DF är Riksidrottsförbundens regionala kontor. Sverige är uppdelat i 21 distrikt med ett DF i varje. Tel: 086274000


6. För föreningsdrivna träningsanläggningar: 

RF:s kostpolicy (en rekommendation för kommunala och privata träningsanläggningar)

 

Finns att ladda ner här: 

En fyllig information om kosttillskott finns på Riksidrottsförbundets antidopingsidor. Naturlig kropp


Utöver dessa 6 delar som pärmen ska innehålla enligt PRODIS diplomeringskrav får varje samverkansgrupp eller träningsanläggning självklart fylla på pärmen med mer information som man tycker är nödvändig.