Sök


 

Utbildning för gympersonal - Start

Start | Fakta Förhållningssätt | Kunskapstest | Anslutna gym |Prodis

Inledning

Doping är idag ett problem. Inte bara inom elitidrotten utan i hela samhället. Färska undersökningar visar på en allt mer liberal syn på användandet av dopingpreparat. Oroväckande är också det faktum att användandet kryper nedåt i åldrarna och inte bara syftar till att nå idrottsliga framgångar, utan till exempelvis byggandet av en muskulös kropp.

Våra kroppsideal har förändrats genom åren och utseendefixeringen har ökat redan i tidig ålder påverkas vi av de kroppsideal som vi matas med via media. Viljan att på konstgjord väg få en ”snyggare” kropp har ökat stort under de senaste åren.

Doping är vanligare bland dem som tränar än de som inte tränar. Ett effektivt sätt att arbeta på kan vara att förmedla en träningskultur på anläggningarna som fokuserar på hälsa snarare än kraft och styrka, till exempel genom att inte visa bilder på vältränade muskulösa kroppar eller sälja kosttillskott. 

Utbildning av ägare, träningsansvariga och instruktörer vid gym är också ett sätt att nå ut. Ytterligare exempel på förebyggande arbete kan vara tillsynsbesök av polisen på träningsanläggningar för att öka medvetenheten om problemet hos de tränande och gympersonalen.

tonårsgrabb-bar-överkropp

Tror du att den tilltagande kroppsfokuseringen ökar viljan att testa dopningsmedel?Visa svar»


Har du någon gång varit i kontakt med gymbesökare som du tror använder dopningsmedel?Visa svar»

Nätverket 100 % ren hårdträning är en diplomering för gym och träningsanläggningar. Nätverket jobbar i samarbete med träningsanläggningar, polisen, kommun och Idrottsrörelsen och koordineras av Mobilisering mot droger. Syftet med nätverket är att öka kunskapsspridningen kring riskerna med dopning. 

De gym som ansluter sig genomgår en utbildningsdag, ”En dag om doping”, som avslutas med ett skriftligt prov. För att bli diplomerad krävs denna utbildning samt en omfattande handlingsplan för arbetet mot dopning. En viktig del i det förebyggande arbetet handlar om utbildning. 

Är du verksam på en träningsanläggning som tagit ställning mot dopning? Då ska denna symbol finnas synlig i lokalerna och på anläggningens hemsida.

Ren träning


Eftersom många som jobbar på träningsanläggningar inte har möjlighet att gå denna heldagsutbildning erbjuder vi här en kortare webbaserad utbildning som komplement. Målet är att alla som arbetar eller verkar på en diplomerad träningsanläggning ska ta del av utbildningen. Det kan vara tex receptionister, lokalvårdare eller träningsinstruktörer. 

De källor som ligger till grund för innehållet i utbildningen är:
Gå till nästa steg

 


Utbildning för gympersonal

Ren träning