Sök


 

Narkotikavecka 5-7/11

Under årets narkotikavecka bjuder Folkrörelsen mot droger in till Lunchföreläsning 12.00-13.00 och kvällsföreläsning 18.00 på Biblioteket i Östersund

 

Civilsamhällets betydelse lyfts allt oftare fram som en viktig del i det förebyggande arbetet mot illegala droger och psykisk ohälsa. I Jämtlands län finns det många föreningar, organisationer, studieförbund och samfund som bland annat arbetar förebyggande. Som en del av länets samlade arbete mot droger och ökad trygghet bildades våren 2017 "Folkrörelse Mot Droger Jämtlands län". Syftet var att ta fram det som vi kan göra gemensamt, dra åt samma håll och därmed bli en samlad kraft – En Motkraft.

 

Mot den bakgrunden bjuder vi in till nedanstående lunch och kvällsföreläsning

 

Måndag 5 november lunchföreläsning 12.00-13.00 och kvällsföreläsning 18.00 på Biblioteket i Östersund

Samverkan är mer än kaffe och bulle! Vi jobbar tillsammans mot droger!

Stefan Sundh och Christer Höglund Polisen

 

Tisdag 6 november lunchföreläsning 12.00-13.00

Respekt = Makt-våld-rädsla?

Hur vi möter och bör möta våra barn och ungdomar. Mitt barn och andras ungar?

Janne Lundholm, verksamhetschef Stiftelsen Nattvandring.nu

 

kvällsföreläsning 18.00 på Biblioteket i Östersund

Att krama en persika

Hur tänker och gör vi föräldrar kring våra barn? Gör våra barn som vi säger eller som vi gör? Vad kan och bör vi tänka på?

Janne Lundholm, verksamhetschef Stiftelsen Nattvandring.nu

 

Onsdag 7 november Lunchföreläsning 12.00-13.00 och kvällsföreläsning 18.00 på Biblioteket i Östersund

Peter Wrangel

I huvudet på en gammal fältarbetare Peter Wrangel, Fältarbetare Östersunds kommun med mångårig erfarenhet från att arbeta med ungdomar i utsatta miljöer. Peter redogör för sina reflektioner och framtid spanar.

Livet är för kort för att drogas bort!

 

 

 

Information Lars Sundh IOGT-NTO 0703345977 sundh@iogt.se