Sök


 

Vilken forskningsbakgrund finns för arbetsmetoden till mobiliseringen mot droger?

 

Finns det några alkoholförebyggande program/projekt som är föregångare till mobiliseringen i Jämtland som t.ex. ÖPP, STAD etc?

 

SVAR

Mobilisering mot droger är ingen metod i sig utan ett samlingsnamn på en politisk kraftsamling kring alkohol och narkotika och drogrelaterade brott.

 

De metoder som tillämpas inom mobiliseringens ram i de olika yrkesområdena är evidensbaserade och rekommenderas av Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen.

 

Läs mer under verktygslådan på riskbruk.se


 

TillbakaTesta dina alkoholvanor


Frågor och svar


Läs och diskuteraTeam 12-17
IQ


 

Träna utan dopning