Sök


 

Kan alkohol  vara bra för hälsan?

 • Måttlig alkoholkonsumtion innebär generellt små medicinska risker, men att rekommendera alkohol som medicin är inte förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet.
    
 • Det finns å andra sidan inte anledning att avråda från måttlig alkoholkonsumtion, förutsatt att kontraindikationer är beaktade.
   
 • Alkoholens skyddande effekt uppnås vid mycket låg konsumtion: Mindre än ett standardglas/dag för män i 70-årsåldern och mindre än ½ glas för kvinnor i samma ålder.
   
 • Personer under 40 år gör inga hälsovinster av alkoholkonsumtion.
   
 • Berusningsdrickande är alltid en medicinsk risk.
   
 • Alkoholkonsumtion hos deprimerade innebär särskild risk.

Källa Statens Folkhälsoinstitut

 

För fördjupning läs gärna den här artkeln ur Läkartidningen 2006 där systematiska litteraturgenomgångar och metaanalyser  redovisas.  Nyttan av måttlig alkoholkonsumtion (118 KB)


Hör vad "Fråga doktorn" svarar på frågor om alkohol (SVT Play)

Tillbaka
Testa dina alkoholvanor


Frågor och svar


Läs och diskuteraTeam 12-17
IQ


 

Träna utan dopning