Sök


 

Hur mycket kan man dricka utan risk?

Riskbruk handlar om den alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, riskerar att leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga.


Hög alkoholkonsumtion kopplas till ett sextiotal olika sjukdomar och hälsoproblem. Vid riskbruk finns ibland tecken på, men inga tydliga bevis för, att alkoholrelaterad skada uppkommit. 

riskbruksillustration

Steget från liten risk till förhöjd risk är flytande och man känner idag inte till någon helt riskfri konsumtion. I undersökningar av riskbrukets omfattning i samhället måste man ändå göra en gränsdragning mellan riskbruk och icke riskbruk av alkohol. 


I sådana fall talar man om riskbruk när:

  • En man dricker mer än 14 standardglas per vecka
  • En kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka
  • För gravida kvinnor definieras all alkoholkonsumtion som riskbruk.


Riskbruk av alkohol föreligger även vid intensivkonsumtion, d.v.s. när:

  • En man dricker mer än 5 standardglas vid ett och samma tillfälle
  • En kvinna dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle

Hur mycket man kan dricka utan ta skada är dock väldigt individuellt och de här rekommendationer ska ses som generella. Som exempel räknas allt berusningsdrickande som riskabelt. Gränsen för berusningsdrickande går vid fyra glas vin eller öl, för kvinnor och vid fem glas för män, vid ett och samma tillfälle.

 

För fördjupning läs gärna den här artikeln ur Läkartidningen 2006 där systematiska litteraturgenomgångar och metaanalyser  redovisas.  Nyttan av måttlig alkoholkonsumtion (118 KB)


Standardglas

För att få ett gemensamt konsumtionsmått används begreppet standardglas.

 

Ett standardglas alkohol innehåller 12 g alkohol, vilket återfinns i något av nedanstående:

 

  • 15 cl bordsvin
  • 33 cl starköl (5 procent)
  • 8 cl dessertvin
  • Knappt 4 cl sprit


Vill du ändra dina vanor?

Här kan du få stöd och hjälp >>


Lathund

Här finns ett självskattningsverktyg för att avgöra hur stora mängder alkohol en person (kvinnor och män) kan dricka under en vecka utan att riskera skador. Detta är dock väldigt individuellt och dessa rekommendationer ska ses som generella.

 

 

Omvandlingstabell

 

Omvandlingstabell

 

Ladda ner tabellerna som PDF-fil

 

 Hur mycket kan man dricka.pdf