Sök


 

Hur mycket alkohol kan man dricka utan att det skadar fostret?


Någon sådan gräns finns inte. Ingen vet idag hur små mängder som kan påverka fostret. Den enda rimliga slutsatsen är att alkohol och graviditet inte hör ihop.

 

Läs mer om detta på Vårdguiden >>


Tillbaka
Testa dina alkoholvanor


Frågor och svar


Läs och diskuteraTidningen Alkohol & Narkotika


RNS-tidning -Tjejerans-missbruk


IQ


 

Träna utan dopning