Sök


 

Volontärer - ett viktigt tillskott och stöd i polisens verksamhet

Volontärverksamheten är  ett viktigt tillskott och stöd i polisens arbete, samtidigt som det ger människor en möjlighet att engagera sig och bidra i lokala trygghetsfrågor. 

Genom enskilda personers ideella insatser och engagemang bidrar volontärverksamheten till en bättre kontakt och en mer organiserad samverkan mellan polismyndigheten och lokalsamhället. Det ger möjlighet att knyta närmare band mellan den lokala polisen och människorna som bor där.


Volontäruppdrag

Som volontär har du fyllt 18 år, är intresserad av brottsförebyggande arbete i ditt närsamhälle, har ett socialt engagemang och tycker om att möta männsikor i olika åldrar och med skilda bakgrunder. Arbetet är ideellt och oavlönat men ger dig möjlighet att agera och utvecklas som medmänniska. Som volontär gör du skillnad!  

Efter lämplighetsprövning får du genomgå en kortare (obligatorisk) grundutbildning som introduktion till volontärverksamheten och därefter skrivs en överenskommelse mellan Polisen och dig som volontär.

Volontärerna är inte polisanställda och utför därmed ingen myndighetsutövning utan agerar enbart på polisens uppdrag. Om ett brott begås ska inte volontären ingripa eller agera, däremot fyller de en viktig funktion som extraöron och extraögon som kan rapportera direkt till polispatrull.

Förutom det brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbetar volontärerna med trygghets- och kontaktskapande insatser. Genom en ökad synlighet av poliser och volontärer och vuxna på platser och tider då risk för brott och andra ordningsstörningar finns kan tryggheten öka i samhället.

Exempel på uppdrag:

  • nattvandringar
  • informationskampanjer, t ex mot langning
  • brottsförebyggande mot ungdomsonykterhet, ungdomsbrott - att vara synliga vuxna vid t ex skolavslutningar och andra tillfällen/platser när ungdomar samlas och på så sätt skapa en tryggare miljö
  • trafikinformation - att  finnas med och dela ut trafikrelaterad information till bilisterna och svara på enklare frågor i samband med trafikkontroller
  • dörrknackning vid inbrott
  • kartläggning av klotter

Vill du bli Polisens volontär och göra en insats där du bor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig via e-post!

 Joakim Ekavall

 

 

 

 

 

Joakim Ekavall
Samordnare för volontärverksamheten
Polismyndigheten i Jämtlands län
E-post: volontarer.jamtland@polisen.se