Sök


 

Berg | Bräcke | Härjedalen | Krokom | Strömsund | Östersund | Åre |

Krokom

Som alkohol och drogsamordnare är min uppgift framförallt att samordna det förebyggande alkohol och drogarbetet i kommunen. Speciellt med inriktning på barn och unga. Kontakter med skolor, föreningar och de olika aktörerna som arbetar förebyggande är en viktig del i min verksamhet. 


Målsättningarna är framförallt att få till ett trendbrott vad gäller 
alkoholkonsumtion, att minderåriga inte konsumerar alkohol samt ett narkotikafritt samhälle.


Rolf Phersson

Alkohol och drogsamordnare Här berättar Rolf om några av de aktiviteter som pågår i kommunen:

   Testa dina alkoholvanor


Frågor och svar


Läs och diskuteraTeam 12-17
IQ


 

Träna utan dopning