Sök


 

Berg | Bräcke | Härjedalen | Krokom | Strömsund | Östersund | Åre |

Östersund

Som alkohol och drogsamordnare är min uppgift framförallt att samordna det förebyggande alkohol och drogarbetet i kommunen. Speciellt med inriktning på barn och unga. Kontakter med skolor, föreningar och de olika aktörerna som arbetar förebyggande är en viktig del i min verksamhet. 


Målsättningarna är framförallt att få till ett trendbrott vad gäller 
alkoholkonsumtion, att minderåriga inte konsumerar alkohol samt ett narkotikafritt samhälle.


Eva Forsberg Östersund

Eva Forsberg

eva.forsberg@ostersund.se


Alkohol och drogsamordnare 

Östersunds kommun


Här berättar Eva om aktiviteter som pågår i Östersunds kommun: