Sök


 

Diplomering för gym och träningsanläggningarRen träning
100 % ren hårdträning! 

Riktig träning handlar inte om vad du tar utan om vad du GER


I februari 2014 inleddes mobiliseringens arbete med ”100% ren hårdträning” - en diplomering för gym och träningsanläggningar i länet. De gym som ansluter sig genomgår en utbildningsdag som avslutas med ett skriftligt prov. Under året kommer de träningsanläggningar som har gjort sin utbildning att få möjlighet att diplomeras som ” 100% ren hård träning” enligt riktlinjerna från nationella nätverket mot doping, PRODIS. 


Dokumentation från utbildningsdag ”100 % ren  hårdträning” Jämtlands län 
för personal på gym/ träningsanläggningar 

Utbildningsdagen inleddes med att Thomas Andersson, alkohol- och narkotikapolitisk samordnare, Regionförbundet presenter bakgrunden till arbete med 100% ren hårdträning och arbetsgruppens, (Andreas Forss, Sportsgym, Christina Ravald, Friskis Svettis, Lena Jönsson, JH Idrottsförbund, Rolf Pehrsson, drogsamordnare Krokom och Louis Gunnarsson, polisen) arbete med att ta fram förslag till gemensam policy och handlingsplan. Arbetet mot doping är en del i mobilisering mot droger. 


Här är Thomas presentationer  TA -Ren idrott 3 feb (10,98 MB) 

Thomas Näsholm, Kostrådgivare mm, Sports gym Östersund informerade om Kost och kosttillskott informerade om grundläggande näringslära; kolhydrater, fett och protein. Thomas gav även Inblick i hur Riksidrottsförbundet, SOK och forskningen ställer sig till kosttillskott, samt att det oftast räcker med vanlig mat. Vad säger forskningen och går det att överföra till den vanliga motionären.

Här är föreläsarbilderna:  Kost för hälsa prestation (630 KB)

Thomas avslutade sin information och visade film om kosttillskott från riksidrottsförbundet.

Du kan se filmen här:


Läs mer här >> 


Alf Lerner, läkare Åre, informerade deltagarna om anabola androgena steroider (AAS) samt testosteronets effekter och bieffekter. Medvetandegjorde konsekvenserna av ett missbruk och dess skadliga effekter på den enskilde individen och omgivningen och vad det är som gör att en person börjar använda illegala preparat. Belysa missbruket av AAS som ett växande samhälls- och folkhälsoproblem. Joel gav även deltagarna möjlighet att ställa egna frågor samt uppmuntra till diskussion.


Här är föreläsarbilderna  Anabola S (3,52 MB)


Dan Larsson, Utbildningskonsult, Östersund, berättade om Samtalsmetodik, argument för/emot – vad kan vi ta med oss från motiverande samtal och om vikten av att skapa reflektion om sin roll på anläggningen, vilka deras medlemmar är och vilken målgruppen för projektet är. Deltagarna fick med sig tips och förhållningssätt från motiverande samtal som de kan använda i all kontakt på anläggningen; öppna frågor, enkla reflektioner och informera i dialog.


Här är föreläsarbilderna  Presentation samtalsmetodik 2016_osd - Dan (508 KB)

 

Lena Jönsson, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Östersund informerade deltagarna om Lagar & kontroller, tester idrott/samhälle.Vi har två olika regelverk och vad dessa innebär. Deltagarna fick även kunskap om vad som gäller för dopningskontroller på träningsanläggningar 


Här är föreläsarbilderna  Bildspel Idrottens Antidopingreglemente 2016 (1,80 MB)

Dagen avslutas med att de träningsanläggningar som har varit med under dagen, utvärderar kursen samt gör ett skriftligt kunskapstest

Här är frågorna som ingår i testet samt utvärderingsformuläret: 

 En dag om doping - Utvärderingsformulär 

(18 KB)

 Kunskapstest - En dag om doping 

(13 KB)


Efter godkänd kunskapsöversikt får kursdeltagaren ett personligt intyg för genomförd utbildning och möjlighet att diplomera sin träningsanläggning. 


Thomas Andersson

070-6976450 

thomas.2.andersson@regionjh.se 

Region Jämtlands - Härjedalen 

Box 3123, 831 03 ÖstersundHandboken ”Ren träning” fungerar som "lärobok" inför den skriftliga kunskapsöversikten.

Alla dokumenten kan du hämta här: 

 Ren-träning-handbok 

(3,08 MB)

 Antidoping policy 

(79 KB)

 Krav för att bli diplomerad 

(391 KB)

 100% ren träning Handlingsplan 2017 

(91 KB)