Sök


 

Kosttillskott Kosttillskott Bra eller dåligt? Läs om det här >>  

En film om kosttillskott från Riksidrottsförbundet kan du se här.Miljö och hälsa vis Östersunds kommun har drivit ett projekt om kosttillskott under 2014-2016. Det är främst butiker som apotek och hälsokostbutiker som har kontrollerats men även ett gym. 

Trots att inte alla gym ingick i projektet kan det ändå vara intressant att ta del av slutrapporten kring kosttillskott.


De flesta av bristerna kring kosttillskott handlade om fel märkning, språk och i några fall att man överskrider de riktvärden som EU tagit fram kring vissa vitaminer och mineraler. I ett senare skede kan det eventuellt vara aktuellt att provta produkter och undersöka substanser osv.


Här kan du läsa rapporten i sin helhet  Slutrapport Kosttillskott (397 KB)