Sök


 

Tobaksfri duo


Tobaksfria

De flesta ungdomar som börjar med tobak gör det någon gång mellan årskurs 6-9. Chansen är stor att unga som väljer bort tobak under denna period förblir tobaksfria resten av livet. 


Tobaksfri duo startade i Västerbotten 1993 och är en effektiv, flexibel och framgångsrik metod för att förebygga tobaksbruk bland unga. En vetenskaplig utvärdering har visat på goda resultat och arbetet med en ny utvärdering har påbörjats. Metoden bygger på en väl strukturerad organisation, vuxenstöd, information, attitydpåverkan och positivt grupptryck. Målsättningen är en god och jämlik hälsa och tobaksfria ungdomar!


Tobaksfri duo är i grunden en kontraktsmetod. I årskurs 5-6 får elever och föräldrar information om tobak och Tobaksfri duo. Eleverna erbjuds därefter att skriva kontrakt med en vuxen person som de själva väljer. Vuxenpartnern ska vara tobaksfri och över 18 år och kan skriva kontrakt med flera ungdomar. 


Elever som skriver kontrakt får ett medlemskort som ger rabatter och förmåner genom avtal med närings- och föreningsliv. Den vuxne ansvarar för att aktivt följa upp avtalet. Dessutom följs kontraktet upp årligen genom att duon undertecknar en Försäkran för att intyga att de varit tobaksfria under det gångna året. Försäkran blir då en lottsedel i ett nationellt lotteri. Under året kan medlemmar delta i tävlingar och aktiviteter via hemsidan och sociala medier.


Genom att involvera skola, föräldrar, fritid och närsamhälle bidrar arbetet med metoden till att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring tobak och att stärka normen tobaksfrihet.


Region Jämtland Härjedalen startade arbetet med Tobaksfri duo 2012, först ut var Funäsdalens skola. 2017 arbetar 12 skolor i 4 kommuner med metoden och förhoppningen är att fler hänger på arbetet för en tobaksfri framtid för våra barn och unga.


Är du intresserad av Tobaksfri duo? Hör av dig!

Maria Lindgren, länssamordnare Tobaksfri duo, Region Jämtland Härjedalen

Tel: 070-158 70 72

Mail: maria.a.lindgren@regionjh.se


Du kan läsa mer om metoden på Tobaksfri duos hemsida www.tobaksfri.se