Sök


 

Skoter och alkohol

Två av fyra skoterolyckor med dödlig utgång är alkoholrelaterade.


Se våra inlevelseövningar om skoter och alkohol >>

  

Det kan bli bättre

I Jämtlands län är skoteråkning ett stort intresse, för många en familjeaktivitet kopplat till friluftsliv och trevligt umgänge. Som vuxen skoterförare är du en förebild för den yngre skotergenerationen. 
Ta ställning för nykterhet, säkerhet och en förändrad attityd kring alkohol och skoteråkning. 

Nykter på skoter

 

   

Det har skett en förbättring när det gäller inställningen till att köra skoter fast man har druckit alkohol. Men fortfarande finns det de som tycker att det är ok att köra skoter onykter. 


- Många tycker att det är fel med alkohol i samband med bilkörning men ser alkohol och skoter som mer okej (Polisen)


Det finns en attityd som går ut på att ”ingen ska lägga sig i hur jag sköter mitt liv”. I en undersökning via Länstidningens hemsida för ett par år sedan svarade 1 300 personer på frågan "Har du kört skoter efter att ha intagit alkohol?". Av dessa har 59 procent svarat ja.


Vad uppfattar du som de största riskerna med skoteråkning?

Upplevd-risk-med-skoteråkning

Figur: Att många skoterförare upplever berusade förare som en risk visar en färsk kundundersökning (2013) som Svedea - Motorförsäkring gjort.  

   

Mellan 2010 – 2011 var det 8 dödsolyckor på skoter i landet, 4 av dem skedde i Strömsunds kommun och alkohol var inblandad i hälften av dem.


Vi vill stoppa fyllekörningen! Hjälp oss du också!


Skoter kör man nykter


Alkohol och skoterkörning

Alkohol sätter ner omdömet och minskar självkritiken och förmågan att göra realistiska bedömningar. Den påverkar också direkt din prestationsförmåga.


Synförmåga

När alkoholhalten i blodet ökar, minskar ögonens förmåga att samarbeta och då får man svårare att bedöma avstånd. När promillehalten ökar, riskerar man att få dubbelseende. I mörker är effekterna särskilt påtagliga. Redan vid 0,1 promille ökar nämligen känsligheten för att bli bländad och det tar längre tid att få tillbaka mörkerseendet.


Reaktionsförmåga

Även låga promillehalter gör att reaktionstiden förlängs. Det gäller särskilt i situationer som är komplexa och där man snabbt måste välja åtgärd.


Koordination

Det centrala nervsystemet bedövas av alkoholen. Därför blir samspelet mellan muskler och nerver sämre.


Uppmärksamhet

Alkoholen gör att hjärnan inte klarar av att hålla reda på lika mycket information som vanligt. Det innebär bland annat att en påverkad person inte kan ta in information från ett lika stort synfält som när han eller hon är nykter. Effekten kallas tunnelseende.


Trötthet

Alkoholen har en dämpande effekt på kroppen, även om den som är påverkad kan känna sig stimulerad. Därför märks det inte att tröttheten smyger sig på. 


Kritiska situationer

Risken för olyckor ökar även vid låga promillenivåer. Praktiska körförsök visar att förares förmåga att klara situationer som kräver en plötslig undanmanöver är klart försämrad vid 0,2-0,3 promille. 


Individuella skillnader

Olika personer påverkas olika av alkohol. Graden av påverkan kan till och med variera vid olika tillfällen hos en och samma individ. Kön, kroppsvikt, vad du har ätit och hur mycket och vad du har druckit och under hur lång tid är faktorer som påverkar promillenivån. Man kan inte ens vara säker på att man får exakt samma värde om man dricker och äter exakt likadant vid två olika tillfällen. 


Dagen efter

Förbränningshastigheten varierar för olika personer som har druckit lika mycket. Det finns inga ”mirakelmedel” som påskyndar förbränningen, utan tiden är helt avgörande. Om du har varit kraftigt påverkad, kan prestationsförmågan vara påtagligt nedsatt dagen efter trots att promillehalten är noll

KällaTrafikverket


Kalla fakta om alkohol och skoterkörning

  • Det centrala nervsystemet bedövas av alkoholen. Därför blir samspelet mellan muskler och nerver sämre.
  • En krock i 50 km/timmen motsvarar ett fall från tredje våningen i ett hyreshus.

Testa dina alkoholvanor


Frågor och svar


Läs och diskuteraTeam 12-17
IQ


 

Träna utan dopning