Sök


 

Attitydintervjuer i lokalradio

Lyssna på attitydintervjuer kring alkohol, narkotika tobak och doping. 


Vi vill gärna veta vad du tycker om intervjuerna.

Ge ditt omdöme här:Visa resultat »
Avsnitt 1 ATTITYDER                           

Mobilisering mot droger

Ledningen för mobilisering mot droger och brottslighet, förklarar värdet av attitydförändringar för en trivsam, trygg, attraktiv och säker region.

 Program 1:Attityd (inledning) »

 


Avsnitt 2 NARKOTIKA 1                     

Fakta och myter kring cannabisbruk.

                                                                

Pelle Olsson, författare och sjuksköterska, med stor kunskap om drogen.

 

Malin Ekström, ungdomspolisen Östersund, berättar från polisens vardag i kontakten med droger och ungdomar.

Program 2:Narkotika (Fakta) »

 


Avsnitt 3 NARKOTIKA 2                     

Drogens påverkan på kroppen och i samhället.

 

Alf Lerner, distriktsläkare Åre, medicinskt kunnig om drogernas inverkan på kroppen.

 

Malin Carlström, drogförebyggare Östersunds kommun, berättar om Narkotikakommissionens arbete i Östersunds kommun

 

Intervju med ungdomar om deras syn på narkotikans utbredning.

Program 3:Narkotika (Påbyggnad) »                                           

Avsnitt 4 ALKOHOL 1                          

Ungdomarnas uppfattning om alkoholvanor samt alkoholens utbredning i samhället.

 

Nils Ivar Odelberg, Nattvandring.nu, lämnar verklighetsbeskrivningar från kvällsvandrarna i

Östersund.

 

Ungdomar från en gymnasieskola i Östersund berättar om deras syn på narkotikans utbredning.

 

Frida Hansson, Folkhälsocentrum-Region Jämtland Härjedalen, om CAN-enkätunder-sökning kring ungdomars drogvanor.

Program 4:Alkohol (Fakta) »

 


Avsnitt 5 ALKOHOL 2                          

Alkoholens direkta påverkan på kroppen och  hur man kan förebygga.

 

Alf Lerner, distriktsläkare Åre, lär oss om vad alkohol är.

 

Peter Wrangel, Fältarbetsgruppen Östersund, berättar hur de arbetade förebyggande förr och hur man arbetar nu.

 

Nicklas Scherer, läkare Beroendeenheten Östersund, berättar om vad man gör.

Program 5:Alkohol (Påbyggnad) »Avsnitt 6 TOBAK 1                                

Tobak är vanligtvis inkörsporten till fortsatt  droganvändande. Det gäller att inte falla för grupptrycket, då har man redan gjort sitt val.

 

Vi frågar några ungdomar från en gymnasieskola i Östersund om deras tobaksvanor.

 

Maria Lindgren, Folkhälsocentrum Jämtlands

läns landsting, berättar om sitt arbete med Tobaksfri Duo och hur man jobbar i Härjedalen mot tobak bland unga? Vi har svaret!

Program 6: Tobak (Fakta) »Avsnitt 7 TOBAK 2                                

Börjar du inte använda tobak behöver du heller inte sluta.

 

Clara Henriksson, utredare på CAN (Central-förbundet för alkohol och narkotikaupplysning), berättar om undersökningen ”Vanor till tobak”

 

Alf Lerner, distriktsläkare Åre, berättar vad  tobak gör med vår kropp. Vad är myt vad är sanning?

 

Anna Nicolaisen, Folkhälsocentrum-Region Jämtland Härjedalen, jobbar med tobaks-prevention och tipsar om hur man kan få hjälp med att sluta med tobak.

Program 7: Tobak (Påbyggnad) »Avsnitt 8 KOSTTILLSKOTT och DOPNING

Hur långt kommer man med goda matvanor när man tränar? Behövs kosttillskott eller är det en farlig genväg?

 

Christina Ravald, verksamhetsledare Friskis & Svettis Frösön. berättar om kosttillskott. Behövs det?

 

Thomas Näsholm, personlig tränare SportsGym Östersund,  berättar vilka det är som dopar sig. Är det bara elitidrottare som gör det? Ger tips på vad man kan äta för mat i stället för att ta kosttillskott.

 

Sture Espvall,  dopingkontrollansvarig på Riks-idrottsförbundet (RF), förklarar varför man dopar sig.

 

Alf Lerner distriktsläkare Åre, berättar vad som händer när man tar kosttillskott och vilka som eventuellt behöver ta dem. Är det till och med farligt att ta kosttillskott?

Program 8: Dopning (Fakta) »Avsnitt 9 FÖRÄLDRASTÖD del 1       

Föräldrar kan – allmäninformation om olika föräldrastödsmodeller.

 

Sigrid Landgren, samordnare kommunalt föräldrastöd-Elevhälsan Östersunds kommun, förklarar vad föräldrastöd är för något. Är det frivilligt eller inte?

 

Gunnel Holmqist, samordnare länets barnavårds-centraler (BVC), förklarar hur man informerar om och arbetar med föräldrastödsprogram på BVC.

Program 9: Föräldrastöd (Värdet av föräldrastöd »Avsnitt 10 FÖRÄLDRASTÖD del 2     

Exempel på olika föräldrastödsprogram inom länet.

 

Helen Olsson Sandal, Folkhälsocentrum-Region Jämtland Härjedalen, samordnare

 

Föräldrastöd-Z. Berättar om tre olika varianter  av föräldrastöd:  riktat, indikerat eller universellt. Vem bestämmer vilken kategori man tillhör?

 

Robert Ingvarsson, samordnare kommunalt föräldrastöd-Elevhälsan Östersunds kommun,informerar bland annat om vad Elevhälsans mål är och hur ser det ut på skolorna idag?

 

Mona Hedström, grundare av ett föräldrastödsprogram ”Ömsesidig respekt”. Mona berättar hur hon arbetar med sitt program.

 

Lotta Forsberg, verksamhetsledare studie-förbundet ABF. De erbjuder cirklar om föräldrastöd. Hur går det till?

 

Helen Lindmark från Åre är samtalsledare i en studiecirkel ”Föräldrar på distans”. Vad tar ni upp i denna studiecirkel?

Program 10: Föräldrastöd (Olika programinnehåll) »


Intervjuserien är producerad av Radio Krokom i samarbete med länets kommuner och med stöd från Regionförbundet Jämtlands län.