Sök


 

Spice

Nätdroger

Det finns flera olika så kallade nätdroger att tillgå via internet. Nätdroger kallas även designerdroger, RC-droger, nya syntetiska droger. Nätdroger är kemiskt framställda preparat för olika ändamål men som kommit att brukas som missbrukssubstans. Andelen unga som uppger att de provat nätdroger är än så länge förhållandevis lågt men antalet ökar år för år. 


Drogerna kan beställas från internet och levereras via postförsändelser. En enkätundersökning bland elever i årkurserna 8 och gymnasiets årskurs 2 i Jämtland 2012, visade dock att flertalet av dem som uppgav att de använt någon slags nätdrog fått denna via någon kompis/bekant. 


De så kallade nätdrogerna kan vara narkotikaklassade, icke klassade substanser och substanser klassade som hälsofarlig vara. Preparaten narkotikaklassas allteftersom men uppfinningsrikedomen är stor och nya tas fram. 


Att ett preparat (ännu) inte är klassat som narkotika betyder inte att det inte medför stora konsekvenser för hälsan och även stora risker vid bruk. Drogerna kan även vara en blandning av flera olika substanser, både klassade och icke klassade. 


Substanserna som används är mycket starka vilket gör att mycket små mängder behövs för att få effekt. Detta medför att en ytterst liten mängd kan göra mycket stor skada och att det är svårt att dosera. Ett gram kan vara ett par tusen doser.  Detta innebär även att en mycket liten mängd kan medföra ett högt straffvärde.  


Bland nätdrogerna finns olika rökmixar där den aktiva substansen är en syntetisk cannabinoid – ett ämne som framställts i laboratorium för att kunna imitera drogeffekterna av naturlig cannabis. Den aktiva substansen blandas med örter och/eller tobak. Exempel på produktnamn på sådana rökmixar är Spice, Black Mamba, K2 och Lava Red. 


De syntetiska cannabinoiderna ger liknande ruseffekter som cannabis. Det är därför troligt att de flesta hälsoriskerna med cannabis också gäller syntetiska cannabinoider. Syntetiska cannabinoider påverkar, liksom cannabis, hjärnan både på kort och längre sikt, skaderisken är särskilt stor hos unga.


Utöver rökmixar finns det bland nätdrogerna även bensodazepiner. Dessa tillhör en stor grupp av läkemedel som i läkemedelsinformationen FASS är grupperade under sömnmedel och lugnande medel. Även fenetylaminer, kemisk variant av amfetamin, med flera förekommer på marknaden.


Spice

Spice är en blandning av örter och uppges ha en psykoaktiv effekt. Spice är känt under flera olika namn till exempel Spice Gold, Spice Diamond och Spice Artice Synergy. 

Tidigare trodde man att det var växterna i sig som gav preparatet dess cannabisliknande effekt, men nu finns det forskning som visar att det sprayats eller droppats en syntetisk cannabinoid på örtblandningarna.

Spice intas genom rökning. Dess effekter och bieffekter tycks likna de för cannabis. Vid förekommande fall av förgiftning har symtomen varit hög puls, stora pupiller, lätt förhöjt blodtryck och att den förgiftade mått allmänt dåligt.
Källa: CANs rapporteringssystem om droger (CRD): Tendenser första halvåret 2008 CAN, 2009

Att duscha örter med cannabisliknande ej klassade substanser och sedan via internet sälja dem som ”ofarliga, laglig droger” för att rökas under beteckningar som Spice har ökat snabbt de senaste åren.

 

Drogen har ofta samma effekt som cannabis och är lätt att komma över. Säger Maria Ungdoms chef Göran Hägglund som varnar för stora risker. Han är orolig över spridningen eftersom drogens innehåll och verkan inte är fullt utredd.


– Den kan många gånger vara upp till fyra gånger så stark som hasch eller marijuana.

 

Enligt Hägglund används ofta Spice som surrogat för vanligt cannabis – om man inte får tag i originalet eller för att undvika att fastna i drogtester


Lagstiftning

Ett antal cannabinioder som ingår i blandningen Spice är nu narkotikaklassade. Det är olagligt att använda, köpa, eller överhuvudtaget inneha narkotika, att sälja, byta, låna ut, eller ge bort narkotika som gåva. 

Det är också olagligt att odla eller framställa narkotika på något annat sätt. Narkotika får inte förpackas, transporteras eller förvaras.

Man får inte heller förmedla kontakt mellan köpare och säljare eller hjälpa till att föra över betalning mellan köpare och säljare. Straffet för narkotikabrott sätts efter hur allvarligt brottet är. Vid ringa narkotikabrott kan domstolen döma till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vid mer allvarliga brott döms alltid till fängelse, i normalfall till maximalt tre år. Om brottet anses grovt, blir domen fängelse i lägst två och högst tio år.Testa dina alkoholvanor


Frågor och svar


Läs och diskuteraTeam 12-17
IQ


 

Träna utan dopning