‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu

Testa dina
alkoholvanor

Tio personliga frågor om dina dryckesvanor.

Testa nu »

100% ren
hårdträning

Kunskapstest och
diplomering för gym

Ta mig dit »

Folkrörelsen
mot droger

Främja den psykiska hälsan och skapa trygghet.

Ta mig dit »

Tillsammans gör vi skillnad!

För att ge våra unga en bra start i livet är det avgörande att vi kan skapa alternativa alkohol-, drog- och narkotikafria miljöer och tidigt fånga upp de unga som dricker för mycket eller använder droger. Vi vill tillsammans skapa en miljö där fler elever klarar av skolan och ges förutsättningar att kunna gå vidare till högre studier.

Arbetet gör skillnad. Under åren har vi fått upprepade bevis på att både de förebyggande insatserna och satsningarna inom vård och behandling ger effekt. Därför ökar vi nu tempot ytterligare och vill att du hänger med – för att nå ut ännu bredare.

Du spelar roll! Det här arbetet ska inte drivas av en liten klick människor. Det berör oss alla.

Oavsett om du jobbar inom kommun, landsting, frivilligorganisation, företag, idrottsförening, är enskild förälder eller ansvarstagande medmänniska, spelar du en huvudroll i arbetet med att göra Jämtlands län till en trygg och attraktiv region att växa upp och leva i.

Arbetet leds av förtroendevalda från länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen, med särskilt tjänstemannastöd från Region Jämtland Härjedalen.

Spridningskonferens 2020

En kompetensmässa för praktiker av praktiker – för ett tryggt och attraktivt län.

För femtonde året i rad genomförs den årliga spridningskonferensen i samarbete mellan länets kommuner, Regionen Jämtland Härjedalen och Folkrörelsen mot droger Jämtlands län.

  • Datum: 6 februari 2020
  • Tid: 08.30-16.00
  • Plats: Folkets Hus, Krondikesvägen 93, Östersund

Sedan hösten 2006 har det pågått en kraftsamling, en mobilisering mot droger i Jämtlands län. Kraftsamlingen har gett effekt, bland annat genom minskad alkoholkonsumtion bland unga. Stärkta av positiva resultat och en trend som pekar i rätt riktning är det dags att ta nästa steg i vårt gemensamma arbete.

Samhällsarbete – Social mobilisering

Social mobilisering handlar om hur organisering av marginaliserade och diskriminerade grupper i samhället kan bidra till social förändring och utveckling.

Syfte med årets spridningskonferens är att uppmärksamma samhällsarbetets betydelse i det förebyggande arbete samt visa på några goda exempel som med fördel kan tillämpas i länet.

Konferensen är kostnadsfri, men har en no-show avgift om 500 kr.
Anmälan till konferensen görs här:

Spridningskonferens 2020

OBS! Sista datum för anmälan är fredag 25 januari och anmälan är bindande.

För ytterligare upplysningar:
Thomas Andersson, 070-697 64 50 eller thomas.2.andersson@regionjh.se

 Välkomna!

 

 

Program:

08.30 – 09.00

Kaffe

09.00 – 09.15 

CAN undersökning – Vad vet vi från drogvaneundersökning om ensamhet och bristande social samvaro? Adam Edler, Folkhälsosamordnare, Region Jämtland Härjedalen

09.15 – 10.00 

Om att förändra: Vi kan! Margareta Winberg, Särskild utredare i regeringens utredning för framtidens socialtjänst.

10.00 – 11.00

Vi behöver ett mind shift! Hur lyckas vi skapa en inovativ och hållbar förändring för att möta framtidens behov och utmaningar?

Om hur vår digitala omvärld påverkar både samhälle och individ. Hur förflyttar vi oss från att arbeta reaktivt till proaktivt? Niklas delar med sig av insikter och tankar från Länsförsäkringars innovationsarbete och de piloter de gjort runt om i landet, bla ”Goda Grannar” som handlar om att byta ut de traditionella grannsamverkanskyltarna till en ny modern digital tjänst för samverkan mellan grannar för att öka tryggheten i närområdet.

Niklas Huss, Innovationschef Länsförsäkringar AB

11.4512.30

Lunch

12.30 14.00

Samhällsarbetets teori, metod och praktik.

Generella erfarenheter från forskningsdokumentation och projektbeskrivningar samt praktiska exempel från det områdesbaserade samhällsarbetet i Mölndals stad. Föreläsningen avrundas med en gemensam reflektion.

Björn Andersson, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet och Åsa Banic Pedersen, enhetschef, Enheten för samhällsarbete, Mölndals stad.

14.00 – 14.45

Samverkansteam i Angered – en metod som utgår från stadsdelens områdesarbete. Socialtjänstens familjebehandlare och skolsocionomer arbetar tillsammans med högstadieskolor kring de ungdomar i störst risk att utveckla normbrytande beteende.

Andreas Wetterberg och Anna Othberg Koordinatorer, Socialtjänsten i Angered.

14.45 – 15.00

Föräldraskap och argument om cannabis – att skydda unga i en drogliberal omvärld.

I Nordamerika pågår en kommersialisering av cannabis. Hur ska man som förälder och vuxen i Sverige skydda sina barn mot cannabisindustrins aggressiva marknadsföring och normalisering av sina produkter? Vad behöver vi veta om cannabis? Erik Leijonmarck är författare till Droghandboken: guide för föräldrar och andra nyfikna och tillika generalsekreterare för stadsnätverket European Cities Against Drugs (ECAD) som arbetar med att stötta kommuners drogförebyggande arbete.

Erik Leijonmarck, författare och generalsekreterare för ECAD, European Cities Against Drugs.

15.00 – 15.45

Nazibruden – Vägen in i hatet och vägen ut.

Hon kallades Nazibruden i Bollnäs och vid hennes köksbord samlades medlemmar i Svenska motståndsrörelsen. I tre år levde Anna-Lena Joners Larsson tillsammans med en av Sveriges mest kända nazister och sångare i ett av Europas största vit makt band. Om vägen in i en isolerad värld med ilska och hat, och den svåra vägen tillbaka till ett normalt liv, delar Anna-Lena Joners Larsson i sina föreläsningar och i boken Nazibruden. Idag arbetar Anna-Lena med nyanlända och lever ett helt annat liv.

Anna-Lena Joners Larsson, Integrationsamordnare, Bollnäs kommun

15.45 – 16.00

Avslutning – vad tar vi med oss inför 2020?

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet.

Mobilisering mot droger på Facebook

Vi är ett IQ-projekt


IQ finns för att de som dricker alkohol ska kunna göra det på ett smartare sätt med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

Läs mer »