‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Riskbruk.se

Alkohol- och drogberoende kopplat till psykisk ohälsa

Skadligt bruk eller beroende av alkohol är den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa.

– Vi vet i dag att alkohol kan vara ett sätt att dämpa känslor av olust, ångest eller depression, men alkoholkonsumtionen i sig kan också orsaka psykiska problem, säger Sofia Leje, distriktsläkare/psykiatriker och verksamhetschef för Åre Hälsocentral.

– Jag råder alla som har ett alkohol- eller drogproblem och som mår dåligt psykiskt att söka professionell hjälp så tidigt som möjligt.

Här kommer några enkla råd för att undvika en ond spiral av alkohol och psykisk ohälsa:

  • Undvik att dricka när du mår dåligt. Att dämpa känslorna kan fungera för stunden – men slår tillbaka efteråt.
  • Våga prata om det som tynger. Ta för vana att prata med nära och kära när du känner dig ledsen eller låg. Ju mindre du håller inom dig desto bättre.
  • Var försiktig. Finns alkoholberoende eller depression i familjen bör du vara extra försiktig med din alkoholkonsumtion, båda är till viss del ärftliga.
  • Sök hjälp i tid. Om du upplever att du har ett beroende eller mår dåligt psykisk, sök professionell hjälp. Det finns många behandlingsmetoder som är effektiva.

Genom professionell hjälp gör det lättare att hitta en väg ut ur beroendeproblematiken, säger Sofia Leje.

Hjälp och stöd

Om du är ansluten till företagshälsovård kan du vända dig dit, i annat fall till 1177.se    

Om du behöver hjälp och stöd kan du även vända dig till hälsocentralen eller stödresurs i din kommun:

Du kan även vända dig till:

  • AA – Anonyma alkoholister
  • Alkohollinjen (för funderingar över ditt eget eller någon annans drickande) 
  • CAN (som här ger svar på vanliga frågor om riskabelt drickande)

Läs mer

Psykisk hälsa – Information om psykisk hälsa från Sveriges kommuner och regioner

Uppdrag Psykisk Hälsa – en överenskommelse mellan regeringen och SKR

Folkhälsomyndigheten – Information om psykisk hälsa från Folkhälsomyndigheten

En kunskapsöversikt – Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa.

Artikel om självmedicinering – Tidskriften Accent skriver om forskning kring självmedicinering och alkohol.

Alkoholrapporten – Systembolagets alkoholrapport med tema passivt drickande och psykisk ohälsa (2018).

Här kan du läsa om det arbete som görs i Jämtland:

JLB – Jämtlands läns brukarråd

Dialogguiden – Exempel från medborgardialog om ungas hälsa i länet.

Avtal och överenskommelser – dokument om psykisk hälsa och ohälsa, riktat till vårdgivare och annan personal i länet.

Mind – För psykisk hälsa

Din insida – Hjälplinjer och jourtelefoner

Handlingsplan – för kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen

Sofia Leje, distriktsläkare och psykiatriker, är processansvarig för riskbruk i Region Jämtland Härjedalen.