‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Riskbruk

Andra levnadsvanor

Informationen på den här sidan vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vården. Riskbruk av alkohol är en av fyra levnadsvanor som Socialstyrelsen prioriterat i sina nationella riktlinjer, de andra tre områdena är:

  • Tobaksbruk
  • Otillräcklig fysisk aktivitet
  • Ohälsosamma matvanor

Ett bra sjukdomsförebyggande arbete kan förbättra folkhälsan mycket. Samtidigt finns det stora variationer mellan landstingen och olika vårdgivare när det gäller att erbjuda hjälp och stöd till patienter att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Dessutom finns en stor efterfrågan på kunskap om användbara effektiva metoder i det praktiska arbetet. Därför gör Socialstyrelsen nationella riktlinjer för att stödja förändring av levnadsvanor. Mer information om åtgärder i riktlinjerna hittar du här.

Verktyg

Socialstyrelsen – Här hittar du information om åtgärder för de fyra områden som Socialstyrelsen prioriterar.

Informationsfilmer om levnadsvanor – Filmerna bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och är producerade av Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Läs mer

Regionens arbete – Här kan du läsa om det arbete som görs lokalt

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly