‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Riskbruk

Rekommendationer för alkoholstopp inför operation

Alkoholstopp 4-8 veckor inför en operation minskar risken för komplikationer.

Det finns evidens för att riskbruk av alkohol bland patienter som ska genomgå en operation är en komplicerande faktor för själva ingreppet, läkningsprocessen och rehabiliteringen. En alkoholkonsumtion över 2 standardglas (á 12 gram alkohol) per dag ger fördubblad risk för postoperativa komplikationer (infektioner, sår och lungkomplikationer, längre sjukhusvistelse, intensivvård). Även vid lägre konsumtion kan ett alkoholstopp minska riskerna för komplikationer vid operation.

Det finns bra evidens för läkemedelsbehandling vid riskbruk, lindrigt/måttligt beroende: Antabus, Campral och Naltrexon. Se även Alkoholsjukdomar under kapitlet Psykiatri. https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/lakemedel/behandlingsrekommendationer/terapirekommendationer/psykiatri/alkoholsjukdomar

Individen kan själv söka stöd per telefon Alkohollinjen 020-84 44 48, eller webbaserat www.alkoholhjalpen.se eller www.riddargatan1.se

Källa: Region Västerbotten

Hjälp och stöd

Om du är ansluten till företagshälsovård kan du vända dig dit, i annat fall till 1177.se    

Om du behöver hjälp och stöd kan du även vända dig till hälsocentralen eller stödresurs i din kommun:

Hälsocentralerna

Ungdomsmottagningen

Berg

Bräcke

Härjedalen

Krokom

Ragunda

Strömsund

Åre

Östersund

Du kan även vända dig till:

AA – Anonyma alkoholister

Alkohollinjen (för funderingar över ditt eget eller någon annans drickande) 

CAN (som här ger svar på vanliga frågor om riskabelt drickande)

Svenska Läkaresällskapet (redogör här hur många standardglas som innebär ett riskbruk)

Verktyg

Levnadsvanor TEST – I Jämtland finns ett webbaserat screeninginstrument som bygger på Socialstyrelsen nationella riktlinjer för levnadsvanor. Testet ger ett underlag för samtal med patienter

Levnadsvanor DATA – I vår rapportgenerator för levnadsvanetestet kan du ta ut grafiska rapporter från svaren. Här kan du till exempel jämföra data från din hälsocentral med övriga länet, jämföra kvinnor och män eller olika åldersgrupper.

Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

15-metoden – En kurs i hur man tar en alkoholanamnesgjord av Alkoholmottagningen Riddargatan 1, kursen tar ca. 10 minuter.

AUDIT – Verktyg för kartläggning

DUDIT – Verktyg för kartläggning

Handbok för dokumentation – Handbok för dokumentation i Cosmic (pdf) MÅSTE OMVANDLAS TILL PDF

Läkemedelsboken – Information om läkemedelsbehandlingar av alkoholberoende och riskbruk.

Terapirekommendationer – Här kan du ladda ner Region Västerbottens läkemedelskommittés lokala terapirekommendationer från 2021. 

Film: Rådgivande samtal – Filmen är gjord av Socialstyrelsen och innehåller även frågor för reflektion och diskussion.

Motiverande samtal – Webbaserad utbildning i motiverande samtal (MI) från Folkhälsomyndigheten.

Informationsfilmer om levnadsvanor – Filmerna bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och är producerade av Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

MET (Motivational Enhancement Therapy) – Manual för Motivationshöjande behandling

Sofia Leje, distriktsläkare och psykiatriker, är processansvarig för riskbruk i Region Jämtland Härjedalen.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly