‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Riskbruk

Rekommendationer primärvård

Primärvården i Region Jämtland Härjedalen har beslutat att tillämpa erfarenheterna från ”15-metoden” för personer med riskbruk.

15-metoden är ett stöd för att hantera alkoholproblem och beroende av olika svårighetsgrad i framför allt primärvård. 15-metoden kan ses som ett exempel eller förslag hur man kan hantera alkoholproblem på ett strukturerat sätt. Den har sammanfört de utrednings- och behandlingskomponenter som har den starkaste evidensen och som kan integreras i exempelvis primärvård, företagshälsovård eller vid preoperativ riskbedömning.

Läs mer »

Utvärdering av 15-metoden.

Hjälp och stöd

Om du är ansluten till företagshälsovård kan du vända dig dit, i annat fall till 1177.se    

Om du behöver hjälp och stöd kan du även vända dig till hälsocentralen eller stödresurs i din kommun:

Du kan även vända dig till:

  • AA – Anonyma alkoholister
  • Alkohollinjen (för funderingar över ditt eget eller någon annans drickande) 
  • CAN (som här ger svar på vanliga frågor om riskabelt drickande)

Verktyg

Levnadsvanor TEST – I Jämtland finns ett webbaserat screeninginstrument som bygger på Socialstyrelsen nationella riktlinjer för levnadsvanor. Testet ger ett underlag för samtal med patienter

Levnadsvanor DATA – I vår rapportgenerator för levnadsvanetestet kan du ta ut grafiska rapporter från svaren. Här kan du till exempel jämföra data från din hälsocentral med övriga länet, jämföra kvinnor och män eller olika åldersgrupper.

Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

15-metoden – En kurs i hur man tar en alkoholanamnesgjord av Alkoholmottagningen Riddargatan 1, kursen tar ca. 10 minuter.

AUDIT – Verktyg för kartläggning

Vårdhandboken

Handbok för dokumentation – Handbok för dokumentation i Cosmic (pdf) MÅSTE OMVANDLAS TILL PDF

Läkemedelsboken – Information om läkemedelsbehandlingar av alkoholberoende och riskbruk.

Terapirekommendationer – Här kan du ladda ner Region Västerbottens läkemedelskommittés lokala terapirekommendationer från 2021. 

Film: Rådgivande samtal – Filmen är gjord av Socialstyrelsen och innehåller även frågor för reflektion och diskussion.

Motiverande samtal – Webbaserad utbildning i motiverande samtal (MI) från Folkhälsomyndigheten.

Informationsfilmer om levnadsvanor – Filmerna bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och är producerade av Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

MET (Motivational Enhancement Therapy) – Manual för Motivationshöjande behandling

Sofia Leje, distriktsläkare och psykiatriker, är processansvarig för riskbruk i Region Jämtland Härjedalen.