‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Folkrörelsen för psykisk hälsa

Frivilligcentraler

En frivilligcentral är en lokal mötesplats med information om och fördelning av frivilliga uppgifter, som gör det enklare för alla att engagera sig. En kontaktpunkt mellan människor som önskar göra frivilliga insatser (till enskilda eller till organisationer) och de som har behov av att få ta del av dessa frivilliga insatser.

Frivilligcentralen har till uppgift att synliggöra det frivilliga arbetet i närområdet och visa hur de frivilliga insatserna kan fungera som ett komplement till den offentliga och privata sektorn.

En grund i frivilligcentralernas arbete är att engagera människor utifrån deras egna önskningar och behov, med utgångspunkten att alla människor har något att ge.

En frivilligcentral kan vara organiserad på olika sätt och drivas av olika aktörer, både av ideell och offentlig sektor. Verksamheten i sig kan också se olika ut med olika innehåll.

Vissa frivilligcentraler drivs som en mötesplats för människor där man kan träffas och hitta på aktiviteter tillsammans medan andra är en sluss till frivilligt engagemang på olika sätt.

Många frivilligcentraler arbetar också med att förmedla kontakt mellan personer som önskar göra insatser och de som har behov av sällskap, hjälp och stöd. Hur frivilligcentralen väljer att utforma sitt arbete beror på den lokala förutsättningen och behoven.

Folkrörelsen mot droger i Jämtlands län har tagit ett initiativ att tillsammans med Östersunds kommun utveckla tankar och idéer kring frivilliguppdrag inom vård och omsorg. Folkrörelsen mot droger har även som ambition att initiera frivilliguppdrag till flera kommuner i länet. Arbetet med frivilliguppdragen sker i samverkan mellan olika organisationer och de personer som vill ge av sin tid för att erbjuda en guldkant till sina medmänniskor och själva får en meningsfull sysselsättning.

För mer information om hur man kan starta en frivilligcentral:

Berit Johansson
KSAN Jämtland Härjedalen
Tel 070–301 84 02
E-post berit.tette@gmail.com

Tips för att starta en frivilligcentral

  • Skaffa dig kunskap om det lokala föreningslivet och kommunens arbete med mötesplatser och frivillighet.
  • Fråga människor om vilka behov de ser.
  • Samla nyckelpersoner och påbörja en dialog för att bygga något tillsammans.
  • Ta tillsammans fram mål och syfte med verksamheten.
  • Sök finansiering hos kommunen, via olika stiftelser/fonder och projektpengar.