‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Folkrörelsen mot droger

Brottsförebyggande

Här samlar vi information om hur vi tillsammans kan förhindra brott, innan de sker. Det kan handla om att samarbeta i grannskapet där man bor eller att skapa trygghet som en av polisens volontärer. Mer information hittar du via länkarna under rubriken ”Läs mer” här intill.

Trygghetskollen Östersund

Fastighetsbolaget Rikshem utförde under tre veckor en trygghetsundersökning i Östersund. Resultatet av undersökningen kan du ta del av här.

Sociala insatsgrupper

Det går att motivera kriminella ungdomar att byta livsstil. Men det kräver ett tätt samarbete mellan socialtjänst, polis, skola och andra aktörer utifrån individens behov. Det visar arbetet med sociala insatsgrupper. 

Nattvandrare

Att bli nattvandrare är ett bra sätt att engagera sig för barn och unga, men nattvandrarna i Östersund behöver bli fler. Som nattvandrare ägnar du några kvällar i månaden för att finnas till hands för ungdomar ute på stan. Uppdraget är ideellt och man deltar på de vandringar som passar en, hur mycket eller lite du vill. Här kan du läsa mer om att nattvandra i Östersund.

Grannsamverkan

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottslighet. Hit hör inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom. Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen. Vill du starta grannsamverkan? Kontakta polisen här: grannsamverkan.jamtland@polisen.se 

Mer information om grannsamverkan hittar du under rubriken “Läs mer”.

Volontärverksamhet

Volontärverksamheten är ett viktigt tillskott och stöd i polisens arbete, samtidigt som det ger människor en möjlighet att engagera sig och bidra i lokala trygghetsfrågor.

Genom enskilda personers ideella insatser och engagemang bidrar volontärverksamheten till en bättre kontakt och en mer organiserad samverkan mellan polismyndigheten och lokalsamhället. Det ger möjlighet att knyta närmare band mellan den lokala polisen och människorna som bor där.

Som volontär måste du ha fyllt 18 år, vara intresserad av brottsförebyggande arbete i ditt närsamhälle och tycka om att möta människor i olika åldrar och med skilda bakgrunder. Arbetet är ideellt och oavlönat, men ger dig möjlighet att agera och utvecklas som medmänniska. Som volontär gör du skillnad!

Efter len ämplighetsprövning får du genomgå en kortare och obligatorisk grundutbildning som introduktion till volontärverksamheten. Därefter skrivs en överenskommelse mellan Polisen och dig som volontär. Volontärerna är inte polisanställda och utför därmed ingen myndighetsutövning utan agerar enbart på polisens uppdrag. Om ett brott begås ska inte volontären ingripa eller agera, däremot fyller de en viktig funktion som extraöron och extraögon som kan rapportera direkt till polispatrull.

Förutom det brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbetar volontärerna med trygghets- och kontaktskapande insatser. Genom en ökad synlighet av poliser och volontärer och vuxna på platser och tider då risk för brott och andra ordningsstörningar finns kan tryggheten öka i samhället.

Om du tror att volontäruppdraget kan vara något för dig, eller vill veta mer. Tveka inte att kontakta oss: volontarer.jamtland@polisen.se

 

Läs mer

Samverkan mot brott – Här kan du läsa mer om grannsamverkan

Råd för framtiden – Här kan du ta del av seminarier från några av de 600 brottsförebyggare som deltog i Råd för framtiden-konferensen i Örebro 2018

BRÅ – På Brottsförebyggande Rådets webbplats finns aktuell information och statistik om brott.

Nationella trygghetsundersökningen – Årlig och omfattande undersökning från BRÅ. Det går även att ta del av resultat på lokal nivå.

Brott mot äldre, rapport – BRÅ – Omfattande rapport (kostnadsfri som pdf) som ger en bild av äldres utsatthet för olika typer av brott.

Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete  – Länk till en konkret handbok (kostnadsfri som pdf) från BRÅ, som beskriver hur en orsaksanalys kan genomföras på lokal nivå. Den ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga för att analysera orsakerna till att brott sker. Handboken vänder sig till dig som arbetar i ett lokalpolisområde eller i en kommun med samverkansöverenskommelser och medborgarlöften och som har i uppdrag att ta fram lägesbilder och orsaksanalyser inom ramen för det arbetet.

Brottsförebyggande rådet genomför även en webbaserad basutbildning i brottsförebyggande arbete, läs mer om den här