‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Folkrörelsen mot droger

Team 12-17

 

Team 12–17 är en klubb där ungdomar som är mellan 12 och 17 år får ett fritt årskort förutsatt att de förbinder sig till att avstå alkohol, tobak och andra droger under en 12-månaders period.

För att gå med i klubben måste varje ungdom underteckna ett avtal där de förbinder sig till att vara alkohol-Tobak och drogfri kontinuerligt alla dagar i veckan under dygnets alla timar för att få tillgång till ett årskort under säsongen.

Avtalet gäller tills vidare men ses över och bekräftas varje år till dess att ungdomen fyller 18 år.

Målet med Team 12–17 är att inspirera ungdomar till att hålla sig drogfria och skjuta fram alkoholdebuter så långt som möjligt. De ungdomar som vill delta i Team 12–17 anmäler sig till en kontraktsignering (ambassadören) som arrangeras av klubbarna.

Vid kontraktsigneringen får ungdomarna och deras föräldrar även chans att möta spelarna från laget. Ambassadörernas uppdrag är att skriva under ”kontraktet” tillsammans med ungdomen och föräldrar.

Att avtalet signeras på plats, och inte kan skickas in digitalt eller via ett ombud, är viktigt. Dels för att signalera att projektet är seriöst och att både ungdom, förälder och klubb tillsammans varit delaktiga i och tar sitt ansvar kring att avtalet efterlevs.

Genom kontraktsskrivningen engageras både ungdomen, vårdnadshavare och laget kring löftet om alkohol- och drogfrihet.

Initiativet kommer från Linköping Hockey Club som framgångsrikt har arbetat med Team 12–17 i flera år. Genom samverkansprojektet Folkrörelsen mot droger plockades idén hem till Östersund, där bland annat ÖFK anammade initiativet och har driver det i samarbete med Diös, Länsförsäkringar Jämtland, Jämtkraft, ICA Supermarket och Region Jämtland Härjedalen med flera.

Ett avtal som gynnar alla parter. Ungdomar premierar sin hälsa och får ett årskort med inträde på hemmamatcherna, föräldrar kan känna sig tryggare i att deras barn tagit ett tydligt ställningstagande och klubben visar att de tar ansvar och står för positiva värderingar.

Frågor och mer info

Thomas Andersson
Region Jämtland Härjedalen
thomas.2.andersson@regionjh.se
070-697 64 50