‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu

Psykisk hälsa

 

Den psykiska hälsan är grunden för vårt välbefinnande, vår hälsa och vår funktionsförmåga. Begreppet innefattar både god psykisk hälsa och det vi kallar psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är inte synonymt med psykisk sjukdom.

Konkret handlar psykisk hälsa om att kunna balansera positiva och negativa känslor, att känna tillfredställelse med livet, att ha goda sociala relationer och att utveckla sin inre potential. Det handlar även om att kunna känna njutning, lust och lycka. En god psykisk hälsa är en grundläggande resurs för att man ska kunna bemästra livets olika svårigheter men det är också en tillgång för samhället. Här kan du läsa mer.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Om du mår psykiskt dåligt

Då kan du vända dig till vårdcentral eller psykiatrisk mottagning, se kontaktuppgifter under rubriken Hjälp och stöd här intill. Kontakta alltid en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du eller någon du känner har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.

Källa: 1177 Vårdguiden

Hjälp och stöd

Om du behöver hjälp och stöd kan du vända dig till hälsocentralen eller stödresurs i din kommun:

Psykiatrisk hjälp för vuxna i Jämtland/Härjedalen

Psykiatrisk hjälp för barn och unga Jämtland/Härjedalen

Hälsocentralerna

Ungdomsmottagningen

Berg

Bräcke

Härjedalen

Krokom

Ragunda

Strömsund

Åre

Östersund

1177.se – Stöd och hjälp till barn och unga i Jämtland Härjedalen

Läs mer

Psykisk hälsa – Information om psykisk hälsa från Sveriges kommuner och regioner

Uppdrag Psykisk Hälsa – en överenskommelse mellan regeringen och SKR

Folkhälsomyndigheten – Information om psykisk hälsa från Folkhälsomyndigheten

SHEDO – Ideell förening som vill sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. Riktar sig både till drabbade och anhöriga.

En kunskapsöversikt – Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa.

Här kan du läsa om det arbete som görs i Jämtland:

(H)järnkoll – Information om föreningen (h)järnkoll och deras arbete lokalt.

JLB – Jämtlands läns brukarråd

Dialogguiden – Exempel från medborgardialog om ungas hälsa i länet.

Avtal och överenskommelser – dokument om psykisk hälsa och ohälsa, riktat till vårdgivare och annan personal i länet.

Riksförbundet Balans – Föreningen Balans Jämtlandssida

Attention – Föreningen Attentions sida för Jämtland och Härjedalen

Autism och Asperger – Autism och aspergerförbundets lokala sida

FMN – Föräldraföreningen mot narkotika i Östersund