‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu

Rekommendationer primärvård

Omkring en miljon svenskar uppvisar ett riskabelt drickande, utan att de utvecklat ett beroende. De söker inte vård för sin alkoholkonsumtion, men har påtagligt förhöjd risk för skadliga konsekvenser.

I den här gruppen finns stora problem och den utgör de största kostnaderna. Alkoholkonsumtion inverkar på ett stort antal tillstånd som hypertoni, värkproblematik, magproblem, depression, psykisk ohälsa, sömnstörningar, cancer, sämre återhämtning efter operation och interaktion med många läkemedel.

Korta insatser, som rådgivande samtal eller råd, har visat sig vara lika effektiva som mer omfattande rådgivning vid ett måttligt beroende. Korta insatser har även effekt på sjuklighet, sjukhusdagar, sjukskrivningsdagar.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsboken finner du bra och saklig information om vilka alternativ som finns.

 

Hur kan man tala med patienter om alkohol inom primärvården

Screening, att systematisk ställa frågor om alkoholvanor, är ett bra sätt att upptäcka riskbruk. Se testet om levnadsvanor under rubriken “Verktyg” här intill.

Att utgå från patientens aganda, dennes aktuella dignos eller besvär, kan vara ett bra utgångsläge för att informera om att alkohol kan bidra till problemet. Resonera om individuell känslighet och hur olika organsystem kan påverkas.

Patienten kan erbjudas ett “halveringstest” vid diagnoser som hypertoni, där man halverar alkoholintaget under 3-4 veckor för att sedan komma på återbesök.

Flera nyttiga länkar, som en kurs i hur man tar en alkoholanames och filmer som visar rådgivande samtal om alkohol hittar du under rubriken “Verktyg”.

 

 

 

 

 

 

Verktyg

Levnadsvanor TEST – I Jämtland finns ett webbaserat screeninginstrument som bygger på Socialstyrelsen nationella riktlinjer för levnadsvanor. Testet ger ett underlag för samtal med patienter

Levnadsvanor DATA – I vår rapportgenerator för levnadsvanetestet kan du ta ut grafiska rapporter från svaren. Här kan du till exempel jämföra data från din hälsocentral med övriga länet, jämföra kvinnor och män eller olika åldersgrupper.

Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

15-metoden – En kurs i hur man tar en alkoholanamnesgjord av Alkoholmottagningen Riddargatan 1, kursen tar ca. 10 minuter.

AUDIT – Verktyg för kartläggning

DUDIT – Verktyg för kartläggning

Handbok för dokumentation – Handbok för dokumentation i Cosmic (pdf) MÅSTE OMVANDLAS TILL PDF

Läkemedelsboken – Information om läkemedelsbehandlingar av alkoholberoende och riskbruk.

Terapirekommendationer – Här kan du ladda ner Region Västerbottens läkemedelskommittés lokala terapirekommendationer från 2018. 

Film: Rådgivande samtal – Filmen är gjord av Socialstyrelsen och innehåller även frågor för reflektion och diskussion.

Motiverande samtal – Webbaserad utbildning i motiverande samtal (MI) från Folkhälsomyndigheten.

Informationsfilmer om levnadsvanor – Filmerna bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och är producerade av Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.