‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu

Samhällsarbete

Samhället står i dag inför stora sociala utmaningar. Det gäller inte minst i utsatta lokalsamhällen – från glesbygder till marginaliserade förorter. Samhällsarbete handlar om att analysera och hantera sociala behov och problem som inte är möjliga att åtgärda genom individfokuserade utrednings- och behandlingsmetoder. 

Syftena kan variera från förebyggande arbete till att öka möjligheter till gemenskap, integration, socialt inriktad samhällsplanering eller kollektiv empowerment. I uppgifterna ingår att förhindra processer som bidrar till social exkludering, ojämlikhet och ohållbar utveckling. Exempel finns från utökade familjecentraler till fältarbete och social mobilisering.