‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu

Goda exempel

Här hittar du två goda exempel på hur ett lokalt samhällsarbete kan se ut.

Samhällsarbete – utmaningar och möjligheter

Päivi Turunen är socionom och universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan Gävle. Hon har forskat, undervisat och arbetat praktiskt med fält- och samhällsarbete i varierande former och miljöer. Här kan du ta del av materialet från Turunens föreläsning, från vår spridningskonferens 2019:

Samhällsarbete – utmaningar och möjligheter för lokal mobilisering

Erfarenheter från samhällsarbete i Mölndals kommun

Mölndals Stad driver sedan tjugo år tillbaka ett områdesarbete i kommunal regi. I dag finns arbetet i fyra bostadsområden i staden. Syftet med verksamheten, som numera är permanentad och som samfinansieras genom bidrag från olika förvaltningar och fastighetsbolag, är att arbeta för trygghet och trivsel i områdena. Bland annat genom att ha en heltidsanställd samordnare i varje område som arbetar med lokal samverkan och har anställda ungdomar från området.

Arbetet utgår från löpande områdesanalyser och vilar på aktuell forskning om vad som skapar tillit och trygghet i ett samhälle. Här kan du läsa mer om deras arbete:

Samhällsarbete i bostadsområden