‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu

Spel om pengar

Kommuner och regioner ska erbjuda stöd och behandling till personer med allvarliga problem med spel om pengar.Spel om pengar och psykisk hälsa

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och
hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och regioner är ålagda att förebygga
spelmissbruk. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga
problem med spel om pengar.

Bakgrunden är att över 300 000 svenskar har problem med spel om pengar – för en del är
problemen så allvarliga att det rör sig om ett beroende. Problem med spel om pengar är en
folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Konsekvenserna av spel drabbar
familj, vänner men också samhället i stort.

Många med spelproblem har också psykisk ohälsa. Spelproblem och psykisk ohälsa fungerar
som riskfaktorer för varandra, och större spelproblem innebär större risk för allvarlig ohälsa.
Genom att förebygga spelproblem kan vi bidra till prevention av psykisk ohälsa och suicid.
Därför har personer med spelproblem samma rätt till hjälp och stöd som personer med
alkohol- eller drogproblem.
Läs mer här.

Alkohol och spel om pengar
Det finns ett tydligt samband mellan alkohol och spel om pengar. När spelproblemen ökar är
det troligt att även alkoholproblemen gör det. Alkohol och spel om pengar har gemensamma
risk- och skyddsfaktorer och fungerar även som riskfaktorer för varandra. Genom att
samordna arbetet med alkohol och spel om pengar kan vi bidra till en bättre folkhälsa.
Läs mer här.

Hjälp och stöd

Spelberoendegruppen Österund

Stödlinjen för spel

Om du behöver hjälp och stöd kan du även vända dig din hälsocentral eller din kommuns stödresurs:

Hälsocentralerna

Ungdomsmottagningen

Berg

Bräcke

Härjedalen

Krokom

Ragunda

Strömsund

Åre

Östersund

Läs mer

Kunskapsguiden  Information om spelproblematik för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg

Kunskapsstöd Information från Folkhälsomyndigheten om behovet att förebygga problem med spel

Att förebygga problem med spel om pengar En översikt från SBU om vilka åtgärder som har vetenskapligt stöd

Spelreglering Information från Folkhälsomyndigheten om vad spelreglering innebär

Spelproblem Kunskap för dig som förebygger spelproblem

Spelforskning