‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu

Spridningskonferens 2022

Tema: Äldre och alkohol – en framtida utmaning

 

Spridningskonferensen är en kompetensmässa för praktiker av praktiker – för ett tryggt och attraktivt län.

För 16:e gången genomförs den årliga spridningskonferensen i samarbete mellan länets kommuner, Regionen Jämtland Härjedalen och Folkrörelsen mot droger Jämtlands län.

  • Datum: 27 januari 2022
  • Tid: Kl 09.00-16.00 (Kaffe/te från kl 08.30)
  • Plats: Hörsalen Östersunds sjukhus

Sedan hösten 2006 pågår en kraftsamling, en mobilisering mot droger i Jämtlands län. Kraftsamlingen har gett effekt, bland annat genom minskad alkoholkonsumtion bland unga. Stärkta av positiva resultat och en trend som pekar i rätt riktning är det dags att ta nästa steg i vårt gemensamma arbete.

Alkohol och äldre – en framtida utmaning

Alkoholkonsumtionen ökar bland personer som är 65 år och äldre. Nästan en av fyra kvinnor i 70- årsåldern klassas som riskbrukare. Även antalet alkoholrelaterade skador bland äldre har ökat betydligt. Situationen ställer nya krav på både äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Samtidigt saknar de flesta kommuner rutiner för hur äldreomsorg och missbruksvård samverkar.

Syfte med årets spridningskonferens är att uppmärksamma äldres alkoholkonsumtion och frivilligarbetets betydelse i det förebyggande arbetet med äldre. Detta tillsammans blir inledningen till ett länsövergripande arbete med att uppmärksamma alkohol och äldre och särskilt kvinnor.

Konferensen är kostnadsfri, men har en no-show avgift om 500 kr.

Välkommen!

Program Spridningskonferensen 2022

Program:

08.30 – 09.00 Kaffe/te

09.00 – 09.15 Inledning

09.15 – 10.00 Det är aldrig för sent att må bra! Om ålder, psykisk (ohälsa) och beroende
Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet. Författare till bland annat ”Mellan äldreomsorg och psykiatri”.

10.15 – 10.45 När blir alkohol ett problem – och för vem? Om äldres sårbarhet kring läkemedel och alkohol
Sofia Leje, verksamhetschef/distriktsläkare/psykiatriker, Åre Hälsocentral

11.45  11.15 Farmor på Fyllan – framtidens utmaning för det hälsofrämjande arbetet. Nationella och internationella forskningsrapporter har visat en ökad alkoholrelaterad dödlighet bland äldre kvinnor. Samtidigt saknas kunskap om äldre kvinnors bruk och blandning av alkohol och läkemedel. Dagens missbruksvård har inte räknat med farmor som patient. Vem hjälper farmor på fyllan? Hur är reaktionen bland en ”farmors/mormors” barn och barnbarn?
Britt Fredenman, verksamhetsutvecklare, Kvinnoorganisationernas Samverkansråd i alkohol och narkotikafrågor (KSAN).

11.15  12.15 Beslutanderätten över det egna livet – etiska dilemman att hantera
Samtal tillsammans med Leif Persson ordförande PRO och Irené Westberg SPF, representanter för äldreomsorg och individ omsorgen och Gunne-Gerd Johansson, ambassadör (H)järnkoll Västerbotten.

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 13.45 Frivilliga organisationer i samverkan
Pensionärsorganisation (PRO) pensionärernas riksorganisation, (SPF) seniorerna och (SKPF) Svenska kommunalpensionärernas förbund i samverkan med Studieförbunden med flera.
Ewa Malm, verksamhetschef ABF, Martin Björnvall, verksamhetschef Studieförbundet Vuxenskolan, Leif Persson ordförande PRO och Irené Westberg SPF.

13.45 – 14.15 Frivilligcentralen/mötesplats är en kontaktyta – både för de som vill göra ett frivilligarbete och för de som har behov av en frivillig insats.
Här kan man engagera dig ideellt utan att binda dig till en förening eller organisation Frivilligcentralen är politiskt och religiöst neutral med demokratiska värderingar som grund. Uppdragen är frivilliga och därmed oavlönade och fungerar som komplement till offentlig och privat verksamhet.
Lena Skåle och Agneta Anderzon, Östersunds kommun.

14.45 – 15.15 God och Nära vård – Framtidens utmaning
God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.
Veronica Molander, projektledare Region Jämtland Härjedalen.

Ca 16.15 Vad händer nu? Digital utbildning ”Våga fråga – våga se”
Thomas Andersson, Region Jämtland Härjedalen

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet.

Ladda hem programmet som PDF-fil »

För mer information

Kontakta Thomas Andersson
070-697 64 50
thomas.2.andersson@regionjh.se

Copyright © 2006-2024 Mobilisering mot droger / Region Jämtland Härjedalen

Formtoppad av Reklamologi