‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Tobak

Tobaksfri Duo

De flesta som börjar med tobak gör det någon gång i yngre tonåren. Chansen är stor att unga som väljer bort tobak under denna period förblir tobaksfria resten av livet.

Tobaksfri duo är en effektiv, flexibel och framgångsrik metod för att förebygga tobaksbruk bland unga. Metoden startades under 1990-talet i Västerbotten och en vetenskaplig utvärdering har visat på goda resultat. Metoden bygger på en väl strukturerad organisation, vuxenstöd, information, attitydpåverkan och positivt grupptryck. Målsättningen är en god och jämlik hälsa och tobaksfria ungdomar!

Tobaksfri duo är i grunden en kontraktsmetod. I årskurs 5–6 får elever och föräldrar information om tobak och Tobaksfri duo. Eleverna erbjuds därefter att skriva kontrakt med en vuxen person som de själva väljer. Vuxenpartnern ska vara tobaksfri och över 18 år och kan skriva kontrakt med flera ungdomar.

Elever som skriver kontrakt får ett medlemskort som ger rabatter och förmåner genom avtal med närings- och föreningsliv. Den vuxne ansvarar för att aktivt följa upp avtalet. Dessutom följs kontraktet upp årligen genom att duon undertecknar en Försäkran för att intyga att de varit tobaksfria under det gångna året. Försäkran blir då en lottsedel i ett nationellt lotteri. Under året kan medlemmar delta i tävlingar och aktiviteter via hemsidan och sociala medier.

Genom att involvera skola, föräldrar, fritid och närsamhälle bidrar arbetet med metoden till att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring tobak och att stärka normen tobaksfrihet.

Region Jämtland Härjedalen startade arbetet med Tobaksfri duo 2012, i dag arbetar 12 skolor i 2 kommuner med metoden i länet och förhoppningen är att fler hänger på arbetet för en tobaksfri framtid för våra barn och unga.

Är du intresserad av Tobaksfri duo? Hör av dig!

Helena Månsson, samordnare Tobaksfri duo, Region Jämtland Härjedalen

Tel: 070-250 72 53
Mail: helena.b.mansson@regionjh.se

Du kan läsa mer om metoden på Tobaksfri duos hemsida 

Hjälp och stöd 

Här hittar du nyttiga länkar om du vill ha hjälp och stöd med att sluta röka eller snusa. 

Sluta röka-linjen erbjuder samtalsstöd via telefon 020-84 00 00 och chatt  

Psykologer mot tobak skriver om vad du vinner på att sluta, hur du förbereder ett tobaksstopp och undviker återfall

1177 Vårdguiden har sammanställt information till dig som vill sluta röka 

Läs mer

Här hittar du nyttiga länkar om du vill fördjupa dina kunskaper eller mobilisera mot tobak.

UMO Ungdomsmottagningen på nätet skriver om vad som händer i kroppen när du slutar röka

Sluta röka-linjen har sammanställt information om elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter

Tobacco Endgame är flera olika organisationer som tillsammans kämpar för ett rökfritt Sverige, här kan du läsa mer om deras arbete