‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Tobak

Vad innehåller tobak

Det aktiva ämnet i tobak är nikotin. Ren nikotin är så giftig att den är faktiskt är förbjuden att hantera. Här kan du läsa lite mer om nikotin och andra ämnen som ofta finns i cigaretter respektive snus.

Cigaretter

Här är några av de ämnen ett vanligt cigarettpaket kan innehålla:

 • Bensen – Mycket giftigt lösningsmedel, cancerframkallande.
 • Benspyren – Beståndsdel i stenkolstjära, cancerframkallande.
 • Krysen – Lösningsmedel som används inom industrin, cancerframkallande.
 • Nitrosaminer – Används inom färgämnesindustrin, cancerframkallande.
 • Formaldehyd – Används vid garvning av läder, irriterande för slemhinnor och luftrör.
 • Ammoniak – Används i fönsterputs, starkt frätande och astma- och allergi-framkallande.
 • Kväveoxid – Hostretande gas, astma- och allergi-framkallande.
 • Akrolein – Förlamar flimmerhåren som renar luften vi andas, irriterande för slemhinnor och luftrör.
 • Kolmonoxid – Finns i bilavgaser, påverkar syreupptagningen.
 • Cyanväte – Starkt gift, används vid dödsstraff i USA.
 • Nikotin – Starkt beroendeframkallande nervgift, medför risk för kärlkramp och hjärtinfarkt.

Snus

Här är några av de ämnen en vanlig snusdosa kan innehålla:

 • Nikotin – Starkt beroendeframkallande nervgift, medför risk för kärlkramp och hjärtinfarkt.
 • Polonium – Radioaktivt ämne, cancerframkallande.
 • Kalilut – Används bland annat för att göra rent i gamla avlopp, starkt frätande.
 • Rosenolja – Parfym, används för att få en aptitligare lukt.
 • Nejlikor – Används för att få en aptitligare lukt.
 • Anis – Används för att få en aptitligare lukt.
 • Vatten – Används för konsistens.
 • Nitrosaminer – Används inom färgämnesindustrin, cancerframkallande.
 • Kadmium – Används i batterier, lagras i kroppen och kan ge njurskador, cancerframkallande.
 • Salt – Används som smakämne och konserveringsmedel.

Hjälp och stöd 

Här hittar du nyttiga länkar om du vill ha hjälp och stöd med att sluta röka eller snusa. 

Sluta röka-linjen erbjuder samtalsstöd via telefon 020-84 00 00 och chatt  

Psykologer mot tobak skriver om vad du vinner på att sluta, hur du förbereder ett tobaksstopp och undviker återfall

1177 Vårdguiden har sammanställt information till dig som vill sluta röka 

Läs mer

Här hittar du nyttiga länkar om du vill fördjupa dina kunskaper eller mobilisera mot tobak.

UMO Ungdomsmottagningen på nätet skriver om vad som händer i kroppen när du slutar röka

Sluta röka-linjen har sammanställt information om elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter

Tobacco Endgame är flera olika organisationer som tillsammans kämpar för ett rökfritt Sverige, här kan du läsa mer om deras arbete