‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Alkohol

Alkolhol i trafiken

Den som sätter sig bakom ratten påverkad gör det med risk för sitt eget och andras liv, med alkohol i blodet är du en livsfarlig bilförare. Av de förare som omkommer i trafikolyckor är ungefär 20 procent alkoholpåverkade, vid singelolyckor med dödlig utgång är nästan varannan förare full. Ändå uppskattar Trafikverket att det varje dag görs minst 15 000 resor i Sverige med förare som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes.

Reaktionsförmågan försämras redan vid låga promillehalter, men alkoholen påverkar även syn, koordination och uppmärksamhet negativt. Det finns inget individen kan göra för att påskynda kroppens förbränning av alkohol, utan tiden är helt avgörande. Vår prestationsförmåga kan även vara påtagligt nedsatt dagen efter att vi druckit alkohol, trots att promillehalten är noll. Därför är det säkrast att avstå körning helt dagen efter.

Källa: Trafikverket

Du kan göra skillnad

Du kan hindra någon från att riskera sitt eget och andras liv.

  • Kör inte bil alkohol- eller drogpåverkad
  • Åk aldrig med en förare som är påverkad 
  • Säg ifrån om någon är på väg att köra bil berusad

 

SMADIT Jämtlands län

SMADIT är en förkortning av ”samverkan mot alkohol och droger i trafiken”. SMADIT innebär att polis, kommun och vårdgivare jobbar tillsammans för att personer som varit påverkade i trafiken ska erbjudas hjälp och för att minska risken med återfall. Här kan du läsa mer.

Hjälp och stöd

Om du är ansluten till företagshälsovård kan du vända dig dit, i annat fall till 1177.se    

Om du behöver hjälp och stöd kan du även vända dig till hälsocentralen eller stödresurs i din kommun:

Du kan även vända dig till:

  • AA – Anonyma alkoholister
  • Alkohollinjen (för funderingar över ditt eget eller någon annans drickande) 
  • CAN (som här ger svar på vanliga frågor om riskabelt drickande)

Läs mer

Trafikverket – Här kan du läsa mer, samt ta del av skolmaterial för högstadiet och gymnasiet

Trafikverket – Information om rattfylleri mm

SMADIT – Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om SMADIT – Samverkan mot alkohol och droger i trafiken