‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Diplomering för gym

Förhållningssätt

Ett viktigt steg i ett förebyggande arbete är att träningsanläggningen tydligt tar ställning mot doping. Om antidopingarbetet syns tydligt så spelar det roll – både i omklädningsrum och träningsutrymmen precis som i anläggningens digitala kanaler. För den som blir ny kund eller medlem ska det vara tydligt att den här anläggningen ska vara fri från doping. 

Att alla i personalen utbildas för att kunna informera anläggningens medlemmar om riskerna med doping är ett bra första steg, utöver det kan man även utse en antidopingsansvarig. 

För att kunna förebygga missbruk är det viktigt att de som verkar som tränare och ledare agerar som förebilder och ambassadörer i antidopingsarbetet.

Samverkan med polisen spelar också in. Poliser bör välkomnas att på träningsanläggningen göra oanmälda kontroller av användandet av otillåtna dopingpreparat.

Vid misstanke eller tips

Om personal får tips eller misstänker att någon av medlemmarna använder dopingmedel bör personalen notera sina iaktagelser:

  • Notera dag, tid, plats och omständigheter i övrigt.
  • Varför uppkom misstanken?
  • Kontakta dopingansvarig och berätta vad du sett.