‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Riskbruk

Hur kan vi tala om alkohol inom Mödrahälsovården?

Den blivande mammans alkoholvanor har avgörande betydelse för graviditeten och barnet. Därför är det viktigt att barnmorskan informerar henne om alkohol så tidigt som möjligt i graviditeten och även gör det regelbundet under kommande samtal. De flesta kvinnor slutar att dricka alkohol när graviditeten blir känd. Gravida avstår alkohol lättare om även omgivningen gör det. Medförälderns stöd för alkoholfri graviditet är därför viktig för den gravida. Inom mödrahälsovården kan barnmorskan göra stor skillnad genom att samtala med båda blivande föräldrarna gemensamt.

Stycket ovan är hämtat ur Hållbar Livsstil – barnmorskans samtal om levnadsvanor

 

Det första samtalet

• Identifiera alkoholbruket
• Informera om hur alkohol skadar barnet
• Motivera till att förändra livsstil

Informationen bör bygga på dialog. För identifikation av riskbruk används screeninginstrumentet AUDIT. Om kvinnan druckit alkohol i tidig graviditet används TLFB (Time Line Follow Back) för att bedöma fostrets exponering av alkohol.
Motiverande samtal är en lämplig metod att använda även i fortsatta möten för att ge stöd och motivera till att avstå från alkohol under graviditeten.

 

Återkoppling

Det är viktigt med återkoppling även under senare del av graviditeten. Stöd att utveckla strategier för att hantera ev. risksituationer samt se fördelarna med att avstå alkohol.
Använd motiverande samtal.

Informationen på denna sida är hämtad från ”Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa”, webbversion 2016 samt ”Hållbar livsstil, Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning”, Svenska Barnmorskeförbundet 2018.

Hjälp och stöd

Om du är ansluten till företagshälsovård kan du vända dig dit, i annat fall till 1177.se    

Om du behöver hjälp och stöd kan du även vända dig till hälsocentralen eller stödresurs i din kommun:

Du kan även vända dig till:

  • AA – Anonyma alkoholister
  • Alkohollinjen (för funderingar över ditt eget eller någon annans drickande) 
  • CAN (som här ger svar på vanliga frågor om riskabelt drickande)

Verktyg

Informationen på denna sida är hämtad från följande dokumentation:

Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa – Nedladdningsbar pdf

Hållbar livsstil – Handledning för samtal om levnadsvanor för barnmorskor, nedladdningsbar pdf

Time Line Follow Back – Nedladdningsbar mall för att bedömma fosters exponering av alkohol under tidig graviditet

Läs mer

Alkohol graviditet och spädbarns hälsa –  Här kan du ladda ner en rapport som ger en översikt av svensk och internationell forskning 2020 (pdf).