‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Riskbruk.se

Riskbruk är en del i länets mobilisering mot droger i Jämtlands län

 

Vad är riskbruk?

Riskbruk handlar om den alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, riskerar att leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga. Ungefär en miljon svenskar uppvisar ett riskabelt drickande. Begreppet riskbruk myntades av familjeläkaren Charlotte Hedberg och hennes kollega Jonas Sjögren, sedan har begreppet utvecklats inom Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM). Vad som utgör en riskabel alkoholkonsumtion kan variera mellan individer och situationer, men det finns standardrekommendationer. Standardrekommendationerna hittar du längre ner på denna sida.

Standardrekommendationer

Hur mycket man kan dricka utan ta skada är individuellt, men för att kunna skilja på alkoholbruk och mer skadligt alkoholbruk finns ändå generella rekommendationer. Berusningsdrickande (alltså att dricka flera enheter vid ett och samma tillfälle, 4 standardglas för män respektive 3 för kvinnor) brukar ses som riskabelt. För gravida kvinnor räknas all alkoholkonsumtion som riskbruk. I andra fall talar man om riskbruk när:

  • En man dricker mer än 14 standardglas per vecka. 
  • En kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka. 

 

Standardglas

För att få ett gemensamt konsumtionsmått används begreppet standardglas. Ett standardglas alkohol innehåller 12 gram alkohol, det motsvarar:

  • 15 cl bordsvin
  • 33 cl starköl (5 procent)
  • 8 cl dessertvin
  • …eller knappt 4 cl sprit

Ladda hem omvandlingstabellen här »

En konsumtion som överstiger 14 sådana enheter för män, respektive 9 för kvinnor, per vecka är alltså definitionen av ett riskbruk. Skadligt bruk är när drickandet medfört psykisk eller kroppslig skada, utan att beroende samtidigt föreligger, läs mer om hur alkohol påverkar kroppen.

Bland personer med en alkoholkonsumtion som normalt motsvarar riskbruk kan det också finnas de som har utvecklat ett missbruk eller beroende. Dessa personer omfattas inte av rekommendationerna utan bör erbjudas behandling enligt riktlinjer för dessa diagnoser. 

Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal till patienter som har ett riskbruk av alkohol. Med riskbruk av alkohol avses en hög genomsnittlig konsumtion av alkohol eller intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden. 

Det finns bra evidens för läkemedelsbehandling vid riskbruk, lindrigt/måttligt beroende: Antabus, Campral och Naltrexon. Se även avsnitt  Alkoholsjukdomar.

Individen kan själv söka stöd per telefon Alkohollinjen 020-84 44 48, eller webbaserat www.alkoholhjalpen.se eller www.riddargatan1.se

Hjälp och stöd

Om du är ansluten till företagshälsovård kan du vända dig dit, i annat fall till 1177.se    

Om du behöver hjälp och stöd kan du även vända dig till hälsocentralen eller stödresurs i din kommun:

Du kan även vända dig till:

  • AA – Anonyma alkoholister
  • Alkohollinjen (för funderingar över ditt eget eller någon annans drickande) 
  • CAN (som här ger svar på vanliga frågor om riskabelt drickande)

Läs mer

Riddargatan 1 – Riddargatan 1 är ett kompetenscentrum för utbildning och information inom alkoholområdet

CAN (som här ger svar på vanliga frågor om riskabelt drickande)