‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Folkrörelsen för psykisk hälsa

Ofrivillig ensamhet

Behovet av sociala kontakter och nära relationer ser olika ut för olika människor. Man kan känna sig ensam fast man har många vänner och andra med få vänner känner sig inte ensamma alls. Behovet kan också variera under livets olika faser. Även möjligheten till social gemenskap kan förändras: Man flyttar. Man byter skola eller arbete. Man blir förälder. Man skiljer sig. Barnen flyttar hemifrån. Man förlorar en nära vän eller partner.

Självvald eller frivillig ensamhet är inte förenat med hälsorisker på samma sätt som ofrivillig ensamhet. Man kan jämföra ofrivillig ensamhet med att ha dåliga hälsovanor. Båda faktorerna medför en ökad risk för att drabbas av både kroppsliga och mentala problem. Ju längre tid man lever med sina ensamhetskänslor desto skadligare är den.

Inte sällan väljer man ensamhet för att umgänget med andra känns svårt. Kanske på grund av en depression eller ångest. Eller för att man alltid haft har svårt med relationer till andra. Oavsett orsak så går det att bryta ensamheten. På egen hand eller med professionell hjälp.

Läs mer; https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/liv–halsa/psykisk-halsa/ensamhet-skadar-var-halsa/

Frågor och mer info

Sofia Leje
Specialist Allmänmedicin och Psykiatri (Region Jämtland Härjedalen)

Hjälp och stöd

Om du är ansluten till företagshälsovård kan du vända dig dit, i annat fall till 1177.se    

Om du behöver hjälp och stöd kan du även vända dig till hälsocentralen eller stödresurs i din kommun:

Du kan även vända dig till:

  • AA – Anonyma alkoholister
  • Alkohollinjen (för funderingar över ditt eget eller någon annans drickande) 
  • CAN (som här ger svar på vanliga frågor om riskabelt drickande)

Läs mer

Alkohol och äldre Alkoholen och samället 2019

NKA Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle

(NASP) Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention.

NHFA Första hjälpen till psykisk hälsa

Hjärnkoll Jämtland Engagerade och kunniga ambassadörer, som alla har erfarenhet av psykisk ohälsa, missbruk eller psykisk funktionsnedsättning, egen eller som anhörig.

Svensk demenscentrum SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet.

Även äldre har ont i själen Goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa.

Äldre, psykisk hälsa Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar.

Om psykisk hälsa – Sveriges kristna råd Filmer mm.

Kunskapsguiden Om psykisk hälsa hos äldre personer.

På tal om ålder Psykiskt välbefinnande oavsett generation.

När blir alkohol ett problem – och för vem? Reflektionsmaterial om alkohol och äldre riktat till personal inom äldreomsorgen (FOU NESTOR).

Att förebygga ohälsosam alkoholkonsumtion Utskrivbar informationsbroschyr som PDF-fil