‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu

Mobilisering mot droger

Mobilisering mot droger i Jämtlands län är ett nätverk bestående av ideella och idéburna organisationer och näringslivet.

Tillsammans arbetar för att öka den psykiska hälsan och minska användandet av illegala droger. Nätverket är en självständig del i länets samlade arbete mot droger.

Välkommen till Motkraftdagen

Stjärntorget 26 augusti kl 12-15

En dag där vi vill visa upp att det finns en mängd organisationer och aktiviteter som kan bidra till en meningsfull fritid. En meningsfull fritid bidrar till en bättre hälsa och ökad gemenskap och vi tror att det finns något för alla!

Nytt för detta år att vi håller till på Stjärntorget utanför Biostaden.

Läs inbjudan (PDF) »

Om folkrörelsen

Civilsamhällets betydelse lyfts allt oftare fram som en viktig del i det förebyggande arbetet mot droger och psykisk ohälsa. I Jämtlands län finns många föreningar, organisationer, studieförbund och samfund som alla jobbar förebyggande.

Därför bildades ”Folkrörelse mot droger i Jämtlands län” 2017 för att gemensamt dra åt samma håll och bli en enad kraft – en motkraft. Arbetet ligger i linje med FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030), hälsa och välbefinnande och hållbara städer och samhällen. Ett gemensamt arbete för psykisk hälsa är nödvändigt. Alkohol och illegala droger kan vara bidragande orsaker till allt för många länsbors psykiska ohälsa. Det vill vi tillsammans ändra på!

Ensam är inte stark

För att kunna göra skillnad mobiliserar och kraftsamlar vi för att ta tillvara våra olika erfarenheter och kunskaper. Det finns stort utrymme för att påverka och nå förändring både på regional- och lokal nivå. Lokalt engagemang är navet i det breda förebyggande arbetet. Vårt nätverk, Folkrörelsen mot droger i Jämtlands län behöver bli större!

Är din förening/organisation intresserad? Hör av dig till Thomas Andersson, CAN Länsombud.

Mot ovanstående bakgrund planeras bl.a. för en återkommande familjedag, kallad Motkraft.
Föreningar och organisationer m.fl. kommer att informera/marknadsföra sina verksamheter och rekrytera nya medlemmar. Genom detta vill folkrörelsen visa upp att det finns en mängd alternativ att erbjuda ungdomar och vuxna i syfte att dels minimera psykisk ohälsa och bryta social isolering. Övriga aktiviteter som planeras framgår av årets verksamhetsplan som ni kan ta del av till höger på denna sida.

Värdegrund

Här kan du ta del av vår gemensamma värdegrund (pdf) »

Verksamhetsplan

Här kan du läsa vår verksamhetsplan 2021 (pdf) »

Här är vi som samarbetar i Mobilisering mot droger:

Frivilliga samhällsarbetare »

Carina Burman
info@jhfs.nu
070-377 15 51

Frösö IF »

Lars Hellzen
frosoif@frosoif.se
070-380 12 51

ICA Supermarket

Thomas Kronlund
icathomas@telia.com
070-210 02 62

IOGT-NTO »

Björn Sandal
bjorn.sandal@iogt.se
070-334 59 77

JUNIS »

Charlotte Henriksson
jamtland@junis.se
070-512 20 45

Jämtland Basket »

Peter Johansson
pecka@jamtlandbasket.se
070-814 79 97

MHF »

Kent Ivarsson
kent.ivarsson@mhf.se
070-301 59 02

Nattvandring »

Nils Ivan Odelberg
niffen_@live.se
073-181 67 12

NBV »

Eva Oskarsson
eva.oskarsson@nbv.se
073-063 43 91

Ope IF »

Roland Sjödin
rolle@opeif.se
063-356 68

UNF »

Ida Lundberg
ida.tussan@gmail.com
072-857 06 12