‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Folkrörelsen för psykisk hälsa

Samhällsarbete

Samhället står i dag inför stora sociala utmaningar. Det gäller inte minst i utsatta lokalsamhällen – från glesbygder till marginaliserade förorter. Samhällsarbete handlar om att analysera och hantera sociala behov och problem som inte är möjliga att åtgärda genom individfokuserade utrednings- och behandlingsmetoder. 

Syftena kan variera från förebyggande arbete till att öka möjligheter till gemenskap, integration, socialt inriktad samhällsplanering eller kollektiv empowerment. I uppgifterna ingår att förhindra processer som bidrar till social exkludering, ojämlikhet och ohållbar utveckling. Exempel finns från utökade familjecentraler till fältarbete och social mobilisering.

Här hittar du lyckade exempel på hur ett lokalt samhällsarbete kan se ut.

Erfarenheter från samhällsarbete i Mölndals kommun

Mölndals Stad driver sedan tjugo år tillbaka ett områdesarbete i kommunal regi. I dag finns arbetet i fyra bostadsområden i staden. Syftet med verksamheten, som numera är permanentad och som samfinansieras genom bidrag från olika förvaltningar och fastighetsbolag, är att arbeta för trygghet och trivsel i områdena. Bland annat genom att ha en heltidsanställd samordnare i varje område som arbetar med lokal samverkan och har anställda ungdomar från området.

Arbetet utgår från löpande områdesanalyser och vilar på aktuell forskning om vad som skapar tillit och trygghet i ett samhälle. Här kan du läsa mer om deras arbete:

Samhällsarbete i bostadsområden

I Malmö samarbetar även staden och föreningslivet med fastighetägare i stadsdelen Sofielund, där man driver ett lyckat projekt för ökad trygghet, trivsel och sammanhållning. Läs mer om deras arbete här:

Fastighetsägare Sofielund

Ungdomar engageras genom sommarjobb i bostadsområden

Fastighetsägaren Rikshem erbjuder sedan många år tillbaka ungdomar sommarjobb – ett sätt att få unga att få arbetslivserfarenhet och samtidigt engagera sig i sitt bostadsområde. Läs mer om det här.

Läs mer

BID – Här kan du läsa mer om BID, Business Improvement District. BID är en metod för att organisera  samarbeten mellan olika fastighetsägare och offentliga aktörer.

BID – Här kan du ta del av en pdf från Fastighetsägarna om de BID-exempel som finns i Sverige.

CTC – Här kan du läsa mer om CTC, Communities That Care. CTC är en metod för att skapa goda och jämlika uppväxtvillkor för unga för att på sikt bidra till social hållbarhet och en jämlik hälsa. Via länken kan du läsa mer om hur metoden används i Malmö stad.

Samhällsarbete – utmaningar och möjligheter för lokal mobilisering (pdf)

Päivi Turunen är socionom och universitetslektor vid Högskolan Gävle. Hon har forskat, undervisat och arbetat praktiskt med fält- och samhällsarbete i varierande former och miljöer. Här kan du ta del av materialet från hennes föreläsning, från vår spridningskonferens 2019:

Samhällsarbetets teori, metod och praktik (pptx)

Generella erfarenheter från forskningsdokumentation och
projektbeskrivningar. Av Björn Andersson, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet