‭+46 70-697 64 50‬ info@mobilisering.nu
Riskbruk

Alkolhol och äldre

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador ökar bland äldre i Sverige samtidigt som andelen äldre blivit fler. Ökad känslighet för alkoholens effekter hos äldre kan öka risken för sjukdomar och olyckor, även vid låg konsumtion.

Vid vissa sjukdomar eller vid dålig balans är ingen alkohol alls att föredra. För att minska riskerna har bl.a Svenska läkarsällskapet föreslagit en gräns på ett standardglas eller mindre per dag i genomsnitt och inte mer än två standardglas på en och samma dag för äldre personer som väljer att dricka alkohol.

Det är av vikt att hälso- och sjukvården uppmärksammar problemen och tillämpar de gränsvärden för alkohol som föreslås. Likaså att vård och behandling blir anpassad och tillgänglig.

Hjälp och stöd

Om du behöver hjälp och stöd kan du vända dig till hälsocentralen eller stödresurs i din kommun:

Hälsocentralerna

Berg

Bräcke

Härjedalen

Krokom

Ragunda

Strömsund

Åre

Östersund

Du kan även vända dig till:

AA Anonyma Alkoholister

Alkohollinjen (för funderingar över ditt eget eller någon annans drickande) 

Läs mer

Alkohol och äldre – En översikt av internationell och svensk forskning från Svenska Läkarsällskapet m fl. Här kan du läsa hela rapporten som pdf.